Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 99

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
85
[P 35a-2] HAZRET-İ SULTAN İSA’NIN GÜZEL MÂBEDGÂHI İBRETLİK CÂMİİ’NİN ÖZELLİKLERİ:
Şam- Şerif’te Ümeyye Câmii’ne benzeyen, sayg gösterilmesi gereken eski bir ibadethane ve büyük bir câmidir. Geometrik tarzda inşa edilmiştir. Kubbe kârgir olmayp,
servi levhalar üzerine kurşun örtülü balksrt şeklindedir. Bütün kirişleri başlca servi ağaçlardr. Hacmi Ayasofya kadar büyük olmakla beraber ensizdir. Ve bu câminin haremi
dahi camidendir. Onunla birlikte Ayasofya kadar vardr. Öyle sanat eseri bir camidir ki, dört yanndaki duvarlar tamamyla ham beyaz mermer kapldr. Ve kblesi üstünde iki
kârgir bina kubbesi Ümeyye Câmii mihrabnn kubbesi gibi, göklere yükselmiştir. Ve bu kubbelerin içi safi altn ve lacivert ile işlenmiş çinidir. Ve bu kârgir kubbelerin iki yan-
lar balksrt biçiminde tavandr. Câminin uzunluğu tam iki yüz elli ayakdr. Genişliği kble kapsndan mihraba yüz seksen ayakdr. Dş haremi de ayn büyüklüktedir. Ve câmi
içinde dört adet çivit mavisi sütunlar var ki yeryüzünde benzerleri yoktur. Zira beyaz mermer ve krmz sommâkî ve zenbûrî sütunlar görülmüştür, amma mavi sütun görülme-
miştir. Ve bu sütunlarn boyu krkar mimar adm yüksekliğindedir ve üçer adamn ancak kucaklayabileceği kaln sütunlardr. Câmiinin, Ümeyye Camisi gibi toplam yedi büyük
kaps vardr. Ve Allah hakk için sanat eseri mihrabn özelliklerini ifadede diller tutulur. Zira mermerci ustas öyle Ferhad’n dağ yarmada kullandğ külünk vurmuş ki altn
bezek ile nakş- bukalemûn
442
Hind sedefkârisi gibi ibretlik bir mihraptr. Ceviz ağac levhasndan yaplmş olan minberi Fahrî oymas gibi Rûmî ve İslimî tarzyla ince işlenmiş,
rengârenk çini ile işlenmiş bir minberdir.
442
Çok renkli nakş.
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...180
Powered by FlippingBook