Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 7

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
V
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .................................................................................................................................................................................................................... VII
TRANSKRİPSİYON VE SADELEŞTİRME HAKKINDA AÇIKLAMALAR........................................................................................................ XI
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NİN İZMİR KISMININ TRANSKRİPSİYONLU VE SADELEŞTİRİLMİŞ METNİ ...............................1
Ulu Kale’nin Yani Nif Şehrinin Özellikleri .......................................................................................................................................................... 3
Bergama Kalesi’nin Özellikleri............................................................................................................................................................................. 7
Melemen Güzel Hisar’nn Özellikleri................................................................................................................................................................ 11
Kara Foça Kalesi’nin ve Şehrinin Özellikleri ..................................................................................................................................................... 11
Eski Melemen Şehri, Tarhaniye Vilayeti’nin Özellikleri ................................................................................................................................... 13
Geçit Kalesi ......................................................................................................................................................................................................... 19
Halkalpnar Mesiregâh...................................................................................................................................................................................... 19
Büyük ve Eski Şehir İzmir Kalesi’nin Özellikleri .............................................................................................................................................. 21
Deniz Kalesi’nin Özellikleri................................................................................................................................................................................ 23
Sancakburnu Kalesi’nin Özellikleri .................................................................................................................................................................... 41
Urla Kalesi’nin Özellikleri .................................................................................................................................................................................. 43
Karaburun Kasabas ............................................................................................................................................................................................ 59
Çeşme Kasabas’nn Güzel İnşa Edilmiş Kalesi’nin Özellikleri ........................................................................................................................ 49
Sğack Kalesi’nin Özellikleri ............................................................................................................................................................................. 67
Sivrihisar Şehrinin Özellikleri............................................................................................................................................................................. 69
Cumaâbad Kasabas’nn Özellikleri.................................................................................................................................................................... 73
Cemşîd’in Taht Kadîm Ayasuluk Kalesi’nin Özellikleri................................................................................................................................... 81
Eski Başkent ve Büyük Şehir Sire Binas Yani Korunakl Büyük Şehir Tire ................................................................................................... 99
Kara Kad Kasabas’nn Özellikleri .................................................................................................................................................................. 117
Bayndr Kasabas’nn Özellikleri..................................................................................................................................................................... 123
Eski Birgi Kalesi’nin Özellikleri ...................................................................................................................................................................... 123
Bozdağ Yaylas’nn Özellikleri ........................................................................................................................................................................ 131
Keles Kazas’nn Özellikleri ............................................................................................................................................................................ 135
Balyambolu Kazas’nn Özellikleri................................................................................................................................................................... 137
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NİN İZMİR KISMININ ORİJİNAL METNİ ..........................................................................................139
DİZİN.......................................................................................................................................................................................................................161
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...180
Powered by FlippingBook