Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 67

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
53
[P 26b-1] dahi Msr’a göndererek ileri gelen zahitlerden
217
olmuştur. Ama sözü edilen Pîrî, Urla’da Pîr olmas nedeniyle yüz binlerce fakire hayr dokunmuştur. Onun için Urla
halk tamamen Hoca Pîr tarikatndandr. Ulu ziyaret yeridir vesselam. Ve meczublardan Abdi Çelebi hayatta idi. Allah’a şükür mübarek elini öpüp hayr dualarn aldk. Eski bir
şehir olmas sebebiyle bu şehrin büyük evliyas çoktur. Ancak bizim ziyaret ettiğimiz evliyalar bunlardr. Bu şehirden bütün hoş sohbet yoldaşlarla vedalaşp yirmi nefer Rum
kzan ve serdar Pîrî Beşe’den krk nefer yeniçeri yoldaş alarak toplam altmş bahadr levent ile Urla’dan çktk. Batya bağ bahçe ve zeytin ormanlar içerisinden, deniz kysn-
dan bir saat ilerleyerek Karaburun yolunu deniz kysnda brakarak sol tarafta Çarpan Boğaz olarak bilinen amansz bir yola girdik. Bütün yoldaşlarmzla birlikte hazrlkl ve
sakin bir şekilde yola devam ettik.
217
Dinin yasak ettiği şeylerden saknp buyurduklarn yerine getiren (kimse).
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...180
Powered by FlippingBook