Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 61

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
47
[P 25b-2]
“Naôar úl nev‘-i insÀna kimi zehr ü kimi sükker
èAceb óikmet bir aàÀçda olÿr yüz biñ semer peydÀ.”
195
Yukardaki beyitin anlam bu üzüm ağacna uygundur. Büyük evliyalarn baktğ ağaçtr. Perî Beşe’nin babas yüz yirmi sene yaşamş ak saçl bir ihtiyar idi. “Çocukluğumdan
beri bu ağac böyle bilirim. Babam da yüz yirmi yl yaşamşt, o da o bu ağac böyle bilirim diye anlatrd” diye Perî Beşe’nin babas hikâye ederdi. Gerçekten de gezip seyretti-
ğimiz diyarlarda benzeri olmayan, görülmesi gerekli bir üzüm ağacdr. Öyle ki yaz kş nice çeşitli üzümü taze durur. Kimi biter, kimi yeter idi. Yedi kere üzüm veren dallar ve
sürgünleri vardr. Allah’a şükür Hakîr’e tadmlk iki salkm üzüm yemek nasip oldu. Ve bu şehirde asla kireç badanal duvar yoktur. Tamamen beyaz mermer benzeri taştr. Ve
gayet düz, ustalkla ve zarif bir şekilde inşa edilmiş binalar vardr. Bu şehrin dağ, bağ, yakn ve rağ bağ ve bahçelerle süslenmiştir. Ağaçlarn çoğu zeytin ağacdr. Bu şehrin
yiyecek ve içeceğinin en meşhurlar zeytin, zeytinyağ ve üzümdür.
195
Şu insan türüne bir bak kimi zehir kimi şeker. Ne acayip bir hikmet ki bir ağaçtan yüz bin çeşit ürün çkar.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...180
Powered by FlippingBook