Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 6

IV
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
İzmir ve çevresindeki güzergâhnn haritasnn da yer aldğ 3 ciltlik kitap ve bir belgesel filmle ile tamamlanan proje sayesinde, 400 yl
öncesinin İzmir’i ile bugünün İzmir’i, dün, bugün ve yarn birlikte görme düşüncesiyle birbirine bağlanmaktadr. Proje sonucu oluşan bu 3
ciltlik kitap ve belgesel film İzmir kent merkezi ve çevresindeki kültürü, kalbi İzmir ve Ege’de kalanlarla paylaşmaktadr.
Beğeniyle okuyacağnz ve izleyeceğiniz bu tarihsel ve güncel yolculuk hikâyesi, Ege Üniversitesi’nin sizlere bilimsel ve kültürel bir
armağandr. Bu armağann
“EXPO 2020 Aday Şehir İzmir”
çalşmalarna da çok önemli katklar olacağna inanyorum. Bu projede görev
alan Türk Dünyas Araştrmalar Enstitüsü ve diğer birimlerde çalşan akademisyen arkadaşlarma ve bu projenin gerçekleşmesine katk
sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, sayglar sunuyorum.
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Rektörü
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...180
Powered by FlippingBook