Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 53

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
39
[P 24b-2]
Bu şehirde mallar her zaman ucuzdu. Çünkü bir tarafna karadan, bir tarafna da denizden çeşitli mallar gelmektedir. Ve bu şehrin yiyecek ve içeceklerinin en güzel-
leri İzmir nar, bademi ve sabunu dünyada ünlüdür. Bal ve beyaz ekmeği de meşhurdur. Ve bu şehrin benzersiz, eşsiz suyu iyilikler sahibi olan Baltac Muhammed Ağa tarafn-
dan alt saatlik uzaklkta olan bir yerden şehre getirtilmiştir. Bu su sarp kayal yerlerden devlet hazinesinden alnan paralar sayesinde getirilmiştir. Ama bu su yeryüzünden ve
geniş alanlardan geldiğinden scaktr. Rahatlkla hava alabilse buz gibi soğuk olur. Hazm güzel, oldukça berrak bir sudur. Ama bu temiz suyun kaynağ çayrlk, gül bahçesi ve
kayalk içinde olduğu için buz parças gibi hayat vericidir. Ve bu şehrin bütün ana caddeleri baştanbaşa beyaz kaldrmlarla döşenmiş ve temizdir.
Sahil şeridi olmas itibariyle limon, turunç, nar, zeytin, incir, servi, çnar ve günnar
155
çoktur. Boyu göklere uzanan bir tür hurma ağac vardr, lakin aşlamasn bilme-
diklerinden meyvesi olmaz. Gümrük binasnn önündeki limann sol tarafnda bir kale vardr. Onun sol tarafnda da bir küçük liman vardr. İki yüz parça alabilen büyük bir
limandr. İri parça kalyonlar açkta yatarlar. Ve bu şehir güneybatdan doğuya seksen millik uzunca bir körfezin kysnda yer alr. Körfezin iki yakas birer mil mesafe ile karş
karşyadr. Çok lezzetli balklar vardr. Sözü geçen küçük
155
Kiraz.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...180
Powered by FlippingBook