Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 4

II
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-I
KENT VE SEYYAH:
EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZÜYLE İZMİR VE ÇEVRESİ-I
(EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NİN İZMİR KISMININ
TRANSKRİPSİYONLU, SADELEŞTİRİLMİŞ VE ORİJİNAL METNİ)
Editör: Metin EKİCİ - Turan GÖKÇE
Hazrlayanlar:
Abdullah TEMİZKAN
Mertcan AKAN
ISBN: 978-605-63776-0-0
© Bu kitabn tüm yayn haklar Metin Ekici ve Turan Gökçe’ye aittir. Kitabn tamam ya da hiç bir bölümü yazarlarnn önceden yazl izni olmadan elektronik, optik,
mekanik ya da diğer yollarla kaydedilemez, baslamaz, çoğaltlamaz. Ancak kaynak olarak gösterilebilir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlğ Sertifika No: 18679
Kapak Tasarm: Leyla DURUKAN
Basm Yeri:
Ege Üniversitesi Basmevi
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 388 10 22 / 20 66
e-mail:
Birinci Bask
Nisan 2013
Bask Says: 1.000 adet
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlğ
Sinema Genel Müdürlüğü ve
Telif Haklar Genel Müdürlüğü’nün
Katklaryla...
UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu’nun
Ege Üniversitesi
Rektörlüğü’nün
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...180
Powered by FlippingBook