Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 33

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
19
[P 22a-2] MELEMEN’İN ZİYARET YERLERİ:
Öncelikle şehrin içinde büyük bir kubbenin altnda Emir Kad hazretlerinin türbesi bulunmaktadr. Çoklukla kadnlarn ziyaret ettiği bir yerdir. Yüzlerce kerameti görül-
müştür. Onun srr kutsaldr. Bu şehirde yeniçeri serdar Hac Süleyman Ağa ile vedalaşp, oradan yoldaşlar alp kble yönünde bağ ve bahçeler içerisinde gölgeli büyük ağaçlar
altnda işlek bir yol üzerinde kahvehaneleri seyrederek ve ab- hayat içerek üç saatlik bir yolculuktan sonra deniz kysnda İzmir körfezi kysndaki bir kumsalda bulunan Geçit
Kalesine ulaştk.
GEÇİT KALESİ:
Fî tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafndan yaptrlmştr. Daire şeklinde, büyük kule şeklindeki cephaneliği, dizdar ve neferleri bulunan dört dörtlük bir kaledir. İzmir
körfezi ağznda konumlanmştr. Urla’ya, Kuşadas’na ve Balat şehrine gitmek isteyen yolcular İzmir’e uğramadan bu kaleden gemilerle hareket ederek istediği yere geçerler.
Hakîr
72
burada dinlenip, dizdarn yemeğini yiyip oradan İzmir körfezi kysndan iki saat boyunca kayal, dağl ve bağl yerlerden geçerek doğu tarafna yöneldik.
HALKALIPINAR MESİREGÂHI:
Meğer bütün İzmir ileri gelenlerinin, Mollalarnn, (…) Efendilerinin bu eğlence yerinin içerisinde büyük ziyafetleri var imiş. Seyislerimiz ile birlikte geçince adam gön-
derip hakîri bütün adamlarmla birlikte ziyafete davet ettiler. Hakîr dahi davete katlp ileri gelenler ile
72
Evliya Çelebi “Hakîr” sfatn kendisi için kullanr. Bu ifade; hor görülen, kimsesiz, zayf anlamnn yannda tevazu ifadesidir.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...180
Powered by FlippingBook