Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 3

KENT VE SEYYAH: 
EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZÜYLE İZMİR VE ÇEVRESİ‐I 
(EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NİN İZMİR KISMININ  
TRANSKRİPSİYONLU,  SADELEŞTİRİLMİŞ VE ORİJİNAL METNİ) 
Editör: Metin EKİCİ ‐ Turan GÖKÇE 
Hazırlayanlar:  
Abdullah TEMİZKAN 
Mertcan AKAN 
2013-İZMİR
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...180
Powered by FlippingBook