Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 177

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
163
Mehmed Efendi Han
, 37
Melemen
, 9, 13, 17, 43
Melemen Tuzlas
, 13
Melik Beğzâde Cenânî Beğ
, 89
Melik Cemşid
, 91
Melike Kaydefa
, 7
Memi Dede
, 51
Memi Dede oğlu Ali Dede
, 51
Menderes nehri
, 121, 123, 137
Menfi Efendi
, 45
Menteşe
, 137
meóemmed ÀàÀ óammÀm
, 108
meóemmed beg cÀmièi
, 104
Merdenli Han
, 109
Mesih Çelebi
, 65
mesîregÀh- òalúal bñar
, 18
mevãÿf cÀmièi
, 44
Msr
, 23, 29, 37, 53, 83, 87, 99, 101
Msr Çarşs
, 37
minÀre-i mevzÿnlu cÀmiè
, 44
Molla Arab Camisi
, 105
Molla Arab Hazretleri
, 121
Molla Arab Medresesi
, 109
Molla Çelebi Camisi
, 105
Molla Yakub Efendi Camisi
, 33
monlÀ çelebi cÀmièi
, 104
monlÀ yaèúÿb efendi cÀmièi
, 32
Muhammed Bey Camisi
, 105
Muharrem Efendi
, 121
Muhtesib Han
, 37
muóarrem efendi
, 120
Musa Kad Hamam
, 35
Muzaffer Kuyucu Murad Paşa
, 125
Müftü Efendi Camisi
, 69
Mühürdar Paşa
, 63, 65
Müsleheddin Efendi Medresesi
, 109
Müslüman Mahallesi
, 29
mÿmcu óammÀm
, 34
mÿsÀ úaê óammÀm
, 34
N
Nakîbüleşrâf Bekir Ağa
, 121
Nazr Hamam
, 109
Nedim Çelebi
, 121
Nergis Liman
, 65
Nif
, 5, 129
Nuh oğlu Sam
, 91
Nuh Peygamber
, 91
O
Orhan
, 7, 11, 123
Orhan Gazi
, 7, 11, 123
Osman Ağa Çeşmesi
, 111
Ö
Ömer Rûşenî hazretleri
, 51
P
Palatozan Camisi
, 107
Pasba Han
, 109
Paşa Hanlar Çeşmesi
, 111
Pazarbaşnda Ahmet Ağa Camisi
, 31
Pedaki
, 49
Perî Beşe
, 45, 47
Peri Hamam
, 109
R
Rodos
, 95
Rûmî
, 5, 85
Rüstem Paşa
, 29, 45, 109
rüstem paşa cÀmièi
, 28, 44
Rüstem Paşa Camisi
, 29
rÿşenÀ óammÀm
, 96, 108
S
Sabri Efendi
, 121
Sabuncubeli
, 5
Sakz adas
, XI, 61, 63
Sakz Paşa
, 61
Samud Baba
, 51
Sarhan Baba
, 3
Sar Ali Camisi
, 107
Sart
, 101, 135
Saruhan
, 3, 13, 17, 41, 135, 137
Sedd-i Kahriyye
, 23
Selçuklu sultan Keyhüsrev’in oğlu Keykubat
, 99
Selim Çelebi
, 121
Serdar Hasan Ağa
, 73
Serdar Pîrî Beşe
, 55
Serdâr Solak
, 121
sergüzeşt-i òaúîr der menzil-i almÀn boàÀz
, 74
Seyid Mükerremeddin Sultan
, 41
Seyyid Bekir Ağa
, 119
Sğla
, 13, 17, 21, 23, 41, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 81, 91,
93
Sğla Beği
, 67
Sğla oğlu
, 21
Sğla ve Sivrihisar bal
, 71
Sra Liman
, 65
sinÀb cÀmiè
, 86
Sinop Câmii
, 87
Sire
, 95, 99, 107
Sire Yaylağ
, 95
Sivrihisar
, 67, 69, 71
Sultan Ahmet
, 17
Sultan Alâeddin
, 43
Sultan Bayezidî Velî
, 61
Sultan Hisar
, 101
Sultan Selim
, 35, 109
Sultan Süleyman
, 67, 95, 131
Sulu Han
, 37
Suretli Cami
, 105
Suretli Hamam
, 109
Susam Adas
, 65
Sûsî ve Nâfi
, 109
Sükker pnarlar
, 111
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 178,179,180
Powered by FlippingBook