Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 153

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
139
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NİN
İZMİR KISMININ
ORİJİNAL METNİ
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...180
Powered by FlippingBook