Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 15

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
1
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ’NİN
İZMİR KISMININ
TRANSKRİPSİYONLU VE SADELEŞTİRİLMİŞ METNİ
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...180
Powered by FlippingBook