Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 129

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
115
[P 42b-2] TİRE ŞEHRİNİN ETRAFINDA OLAN MESİRE YERLERİNİ BEYAN EDER:
Hepsinden önce Süleyman Han’n nazargah ve âşklarn dinlenme yeri Balbnar merasn başlangçta anlatmştk. Ama onu methetmeye dil yetersiz olduğu için, özellik-
leri ksaca anlatld. Çünkü tanmlanmaktan uzak güzel bir gül bahçesidir. Şehrin üst tarafnda “Su Uçurumu” adl yer dahi görülmesi gereken güzel bir mesire yeridir. Zira şehir
içerisinde öyle bir seyir yeri yoktur. Bir minare yüksekliğindeki yalçn kayalklarn üzerinden büyük bir nehir dökülerek aşağdaki havuzun içerisine dolar. Bu havuz da Allah
tarafndan yaratlmş öyle büyük bir havuzdur ki, âşklar etrafnda gülüp eğlenerek sohbet ederlerdi. Ancak bu hayat veren nehrin gürültüsünden hoşlanmayanlar, başka köşeler-
deki gölgelik sularn kenarlarnda zevk ederler. Ve bu büyük havuzun dört tarafndaki kayalarda çeşit çeşit devrilmiş ağaçlar olup, Tuğba ağac gibi dallar zemine gölge vermiş-
lerdi. Asla zemine güneş tesir etmeyen büyük bir koyaktr. Cümle zevk ehli orada zevk ve sefa sürerler. Sanki Safa ve Merve vadileridir. Ad “Bâdemiyye” olan bir mesîregâh
yeri daha vardr. Bütün zanaat erbab burada dinlenirler. Diğer bir mesîregâh da Şeyh Câmi mesire yeridir. Büyük çnarl yerlerin olduğu manzaraya hâkim bir yerdir. Arapbnar
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...180
Powered by FlippingBook