Kent & Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi - 1.Cilt - page 11

Transkripsiyonlu, Sadeleştirilmiş ve Orijinal Metin
IX
PROJE ARAŞTIRMACILARI
Proje Yöneticileri:
Prof. Dr. Metin EKİCİ
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Halk Bilimi ABD Bşk.)
Prof. Dr. Turan GÖKÇE
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Tarihi ABD Bşk.)
Belgesel Çekimi:
Yard. Doç. Dr. Murat ÜNAL
(E.Ü. İletişim Fak. Radyo Televizyon Sinema Bölümü)
Öğr. Gör. Ferruh ÖZDİNÇER
(E.Ü. Devlet Türk Musikisi Konservatuar Türk Halk Oyunlar Böl.)
Tarih:
Prof. Dr. Turan GÖKÇE
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Tarihi ABD Bşk.)
Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Tarihi ABD)
Ar. Gör. Mertcan AKAN
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Tarihi ABD)
Halk Bilimi:
Prof. Dr. Metin EKİCİ
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Dün. Ed. ABD Bşk.)
Yard. Doç. Dr. Pnar FEDAKÂR
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Halk Bilimi ABD)
Ar. Gör. Gonca KUZAY DEMİR
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Halk Bilimi ABD Doktora Öğr.)
Ana KILIÇ
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Halk Bilimi ABD Doktora Öğr.)
Betül Havva YILMAZ
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Halk Bilimi ABD Yüksek Lisans Öğr.
)
Dil:
Yard. Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN
(E.Ü, Türk Dün. Ar. Enst. Türk Dili ve Lehçeleri ABD)
Şima DOĞAN
(E.Ü, Türk Dün. Ar. Enst. Türk Dili ve Lehçeleri ABD Yük. Lis. Öğr.)
Sanat Tarihi:
Yard. Doç. Dr. Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Sanat ABD)
Hamiteza SOHRABİUBAD
(E.Ü. Türk Dün. Ar. Enst. Türk Sanat ABD Yük. Lis.Öğr.)
Coğrafya:
Öğr. Gör. Beycan HOCAOĞLU
(E.Ü. Edebiyat Fak. Coğrafya Böl.)
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...180
Powered by FlippingBook