Kalem Gazetesi 166. Sayı - page 1

C
M
Y
K SAYFA 1
MAYIS / HAZİRAN 2014
SAYI: 166
6
0’ncı yılın eşiğinde sporda,kül-
türde-sanatta,bilimde
“ilk”
ler,
“en”
lerle dolu,birçok alanda da
“tek” üniversite EGE.
Bu sayımızda yine başarılarını say-
makla bitiremedik.Atladığımız kişi veya
birimler varsa affetsinler.
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuarı Budapeşte’den
dünya şam-
piyonluğu
ile döndü.Bayan Ragbi Ta-
kımı,Üniversitelerarası Ragbi Ligi
Şampiyonu oldu.
ARGEFAR’ın Zade Vital ile birlikte ge-
liştirdiği besin desteğiyle 34 ülkeden bin
500 firma arasında “Rubban D’hon-
neur/Yüksek Onur Belgesi”ne layık gö-
rüldü.
TÜBA’DAN 4 ÖDÜL
Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA) Ege
Üniversitesi’nden 2 öğretim elemanına
“Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı”
2
öğretim üyesine de
“Çeviri”
ödülleri
verdi.
Deri Mühendisliği Bölümü,
Deri’n fi-
kirleriyle
“Üretim ve Tasarım” ödüllerini
topladı.EBİLTEM ise başarılı girişimcileri
ödüllendirdi.
TIP’DA BÜYÜK BAŞARI
Sürekli başarılarına tanık olduğumuz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
Dünya Tıp Literatürüne giren bir başarıya
daha imza atıldı.Göğüs Cerrahisi Anabi-
lim Dalı’ndan Doç. Dr.Kutsal Turhan ve
Ekibi,
dünyada ilk defa
bir hastanın iki
akciğer lobunun ikisine birden yaptıkları
operasyonla bir genç kızın sağlıklı ya-
şama geri dönmesini sağladı.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoku-
lu’nda her branşta başarı nidaları yükse-
liyor;
Rugby, Uzakdoğu sporları, bisiklet
ve çifte başarıyla futsal…
İletişimde her bölümün ayrı başarıları
saymakla bitecek gibi değil.Edebiyatta
ferdi ödüller var; Ege Meslek Yüksekoku-
lu’nun eğitimdeki başarılarını taçlandı-
ran ödüllere sahip olduğunu biliyoruz
ama; ah tevazu.. Bir türlü açıklayamıyor-
lar.
Tüm başarıları bütün kalbimle kutlu-
yor,bu üniversitenin bir ferdi olarak
gurur duyuyorum.
Tebrikler, tebrikler,
tebrikler…
A.Oğuzhan KAVAKLI
Ege Üniversitesi
dÜnya
şampiyonu
Ege Üniversitesi’ne
TÜbA’dan 4 ödül...
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz: “Bu başarılar sadece üniversitemiz için değil, tüm bilim dünyası için önemli”
E
gE
Üniversitesi’ne Türkiye Bi-
limler Akademisi’nden (TÜBA)
iki Üstün Başarılı Genç Bilim
İnsanı Ödülü ile iki Bilimsel Telif ve Çe-
viri Eser Ödülü geldi. Ege Üniversitesi
Rektörlüğü’nün sürekli destek verdiği
genç bilim insanları bu desteği boşa çı-
karmadı. EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şule
Erten Ela, kimya ve enerji alanında
yaptığı çalışmalarla; Fen Fakülte-
si’nden Dr. Ortaç Onmuş ise biyoloji ve
zooloji alanlarında yaptığı çalışmalarla
“Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı” ödü-
lüne layık görüldü. Doğa Bilimleri’nde
ise Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İsmail Türkan TÜBA’nın Bilimsel
Telif ve Çeviri Eser Ödülü’nü ve EÜ Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha
Süreyya Özbek Kayda Değer Çeviri
Eser Ödülü’nü aldı.
Sayfa 2’de
Ege Üniversitesi ve zade Vital’e
“yÜKSEK OnuR DEREcESi”
E
gE
Üniversitesi sanayi ile el ele
vererek bir büyük başarıya
daha imza attı. 34 ülkeden 1500
firmayı geride bırakarak, alanının en
büyük ödülü olan “ Rubban D’hon-
neur/Yüksek Onur Derecesi” ödülünü
kazandı. Avrupa’nın en parlak kurum-
larının belirlendiği yarışmada Ege Üni-
versitesi’nin partneri Zade Vital
Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Yuna-
nistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşti-
rilen Avrupa iş ödülleri finalinde
büyük ödül “Ege Üniversitesi – Zade
Vital”in oldu.
59 yıllık geçmişiyle Türk bilim dün-
yasının önde gelen ilimmerkezleri
arasında yer alan Ege Üniversitesi ve
126 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en
büyük 500 kurumu arasında yer alan
Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve
Tic. A.Ş.’nin, 7 yıl önce başlayan AR-GE
yolculuğu, Türkiye’nin ilk besin destek-
leri markası Zade Vital®’i toplumu-
muzla buluşturdu.
Sayfa 3’te
34 ÜlKEDEn 1500 FirMaYı GEriDE BıraKTılar
Duyarak görüyor, topa
hissederek vuruyorlar
REnKSiz
DÜnyAnın
REnKLi Oyunu
Görmeyenler Futbol Ligi’nde,
görenler de gözlerini kapatıp
eşitliği sağlıyor.
Sayfa 27’de
Macaristan’ın başkenti Budapeş-
te’de Türkiye’yi temsil eden
Ege Üniversitesi Türk Musikisi
Konservatuvarı Folklor Ekibi 3.
kez Dünya Şampiyonu oldu. 27
kişilik ekiple Gaziantep Yöre-
si’nden bir oyunla göz dolduran Ege Üniversitesi
elemeleri geçerek şampiyonluk tahtına oturdu.
SEnATODA bAŞARı
FıRTınASı ESTi
SAyFA 3
t
FOLKLORDA TÜRK MÜHRÜ
Ege Üniversitesi Dünya Şampiyonu...
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook