Kalem Gazetesi 165. Sayı - page 1

C
M
Y
K SAYFA 1
MART / NİSAN 2014
SAYI: 165
B
ahara bir zeytin dalıyla merhaba di-
yoruz. Barışla, dostlukla, sevgiyle,
uzun ömürlü merhaba… Zaten kısa
ömürlü dostluk olmaz. Kısa ömürlü dostluk-
lar dostluğa ihanettir.
Zeytin ağacının,
zeytin dalının
yüzlerce faydası
sayılır ama hep-
sinden önemlisi
barış ve dostluğun
simgesi olmasıdır.
Zeytin-zeytinyağı ile ilgili
temel bilgilerin alınabileceği üniver-
sitemizin bir yayını var, ama benim gibi sa-
bırsızsanız “Google”a girdiğinizde yüzlerce
bilgi paketi açılıyor önünüze. Sadece “zeytin
yaprağı çayı”nın bile tıp alanında onlarca
faydası sayılıyor:
-Doğal bitkisel antibiyotik ve antioksidan
-Antimikrobiyal ajan
-Şurup halinde ateş düşürücü
-Polifenolik antioksidan
-Zeytin yaprağından elde edilen öz bağı-
şıklık sistemini güçlendiriyor
-Kremden şampuana kozmetik sektö-
ründe,
-Sütten bebe bisküvisine gıda ara katkısı
olarak kullanılıyor.
Ve insan sağlığından hayvan beslenmesine
faydaları saymakla bitmiyor. Yine google
kaynaklarına göre 69 kitap, bin 800’den
fazla makale, dergi ve çeşitli yayın bulunu-
yor. Kroner damarlar üzerindeki etkisi, tansi-
yon, kalp rahatsızlıklarından, şeker
seviyesinin düzenlenmesine, üst solunum
yolları enfeksiyonlarının tedavisine kadar
faydaları say say bitmiyor. Tam bir şifa kay-
nağı. Tabi bunların hepsinin hekim tavsiye
ve denetimiyle kullanılması şartıyla. Hekime
danışmadan olmaz!...
Ancak yatsınamayacak bir gerçek var ki;
zeytin ağacı meyveleriyle ve diğer yan ürün-
leriyle kökü Eski Mısır’a kadar uzanan, sağ-
lıklı beslenmenin de çok ötesinde bir şifa
kaynağı…Ve hâlâ dostluk,barış uzun ömü-
rün simgesi.
Onun için üniversitemizin başlangıç yılla-
rında zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar
ve Başbakan Adnan Menderes açılış törenin-
den sonra kampüsümüze zeytin ağacı dik-
mişler. “Sonsuzluğa uzanan bir ömür ve
başarı” dilemişler. Ziraat Fakültesi tarafından
Eğitim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nun önüne 342 zeytin fidanı di-
kilirken de bunu herkes hatırladı, tekrarlandı.
Ömrünüz zeytin ağacı kadar uzun olsun,
vefa ve sevginiz zeytin yaprakları kadar şifa
versin. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın…
A.Oğuzhan KAVAKLI
Zeytin dalı...
EGE; ZirAAt’tE 2, MÜhEnDiSLik
vE tIp ALAnInDA 4. SIrADA
2013 yılı Yüksek öğretim
Kurumu (YöK) verilerine göre
ülkemizde 170 üniversite bu-
lunuyor. Bu sayıya da her yıl
yenileri eklenmeye devam
ediyor. Ancak eğitimde kalite
arayanlar Türkiye’nin en iyi
üniversitelerine girebilmek
için yoğun çalışma temposu
içine giriyor. Dünyada üniver-
sitelerde verilen eğitimin kali-
tesi farklı kriterlere göre ölçü-
lerek sıralamalar yapılıyor.
Türkiye’nin en iyi üniversi-
telerini belirlemek için ODTÜ
Enformatik Enstitüsü bünye-
sinde kurulan URAP (Univer-
sity Ranking by Academic
Performance) Laboratuvarı
tarafından bir çalışma yapıla-
rak ӆniversitelerin Akade-
mik Performansa Dayalı
Genel Sıralaması” saptandı.
Tüm üniversitelerin Genel
Puan Tablosu’nda 9 kritere
göre Ege Üniversitesi 5. oldu.
Ege Üniversitesi Mühendislik
ve Tıp alanında 4. olurken;
Ziraat -Çevre alanında 2. ola-
rak yer aldı.
Sayfa 21’de
Türkiye'nin
2013 yılı için
en başarılı
devlet
üniversitelerinin
akademik başarı
sıralaması
URAP
tarafından
açıklandı
LİSTEDEKİ İLK 20 ÜNİVERSİTE;
1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
808.59
2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
799.11
3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
740.66
4. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
734.94
5. EGE ÜNİVERSİTESİ
732.50
6. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
726.37
7. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
721.51
8. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
699.97
9. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS.
686.14
10. SABANCI ÜNİVERSİTESİ
676.10
11. İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
671.79
12. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS.
670.84
13. KOÇ ÜNİVERSİTESİ
644.15
14. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
620.30
15. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
617.71
16. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
617.18
17. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 6
14.97
18. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
595.00
19. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV.
589.94
20. FATİH ÜNİVERSİTESİ
580.51
E
Ü
Ziraat Fa-
kültesi ve
Ege Üniversi-
tesi Rektörlüğü ön-
cülüğünde 342
zeytin fidanı dikimi
kampüs alanında ya-
pıldı. Bu dikimler ile
birlikte yeni fidan
sayısı 900’e ulaştı.
Ayrıca fakültenin
Menemen Çiftliği’ne
de 2 bin 500 zeytin
fidanı dikilecek. EÜ
Ziraat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Akın
Olgun ise, “Üniversi-
temize ölümsüzlük
ağacı dikiyoruz”
dedi.
Sayfa 13’te
Ege Üniversitesi
kampüs alanı
zeytin ağaçları
ile donatılıyor
Eğitim Fakültesi önündeki bahçeye zeytin fidanlarının dikilişi
nedeniyle düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Candeğer
Yılmaz, zeytin dikilerek kurulan Ege Üniversitesi’ne yeni
zeytin fidanları dikerek üniversitenin sonsuzluğa uzanan bir
ömrü olmasını dilediklerini belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, “Bugün
buradaki hedef, sonsuzluğa ağaç dikmek. Ege Üniversitesi’ni
sonsuzluğa adamak. Seçtiğimiz ağaç türü de buna uygun ola-
rak zeytin ağacı. Bunu da Ege Üniversitesi’nin “60. Yılında 60
Bin Fidan Projesi” ile gerçekleştireceğiz. Ege Üniversitesi
1955 yılında bir zeytin ağacı dikilerek kurulmuştur” dedi.
EGE’YE YILDIZ YAĞDI
SAYFA
18-19
BİR İSTEDİLER DöRT GELDİ
Sayfa 3
30 MİLYON BELGELİK DEPO
Sayfa 4
HELİPORT HİZMETE AÇILDI
Sayfa 6
EGE AJANS 28 YAŞINDA
Sayfa 14
ÇEVRE DOSTU ÜNİVERSİTE
Sayfa 21
AR-GE MERKEZLERİ BULUŞTU
Sayfa 24
GELECEK TEKSTİLİN
Sayfa 26
Liseli öğrenciler Ege
Üniversitesi ile tanıştı
İzmir ve çevre illerdeki liselerden
gelen öğrenciler Türkiye’nin önde gelen
üniversitelerinden Ege Üniversitesi’ni ta-
nımak amacıyla Ege Üniversitesi Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür
Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından
düzenlenen “Ege Üniversitesi Tanıtım
Günleri”ne katıldılar.
Sayfa 32’de
Sonsuzluğa uzanan
342 fidan...
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...36
Powered by FlippingBook