Kalem Gazetesi 163.Sayı - page 1

C
M
Y
K SAYFA 1
ARALıK 2013
SAYı: 163
...Ve nihayet bir yılı daha bitirdik. Sevine-
lim mi üzülelim mi bilmiyorum. Bardağın
hep dolu tarafına bakıp, yarınlardan muştular
beklediğimiz, “Ümid iledir cihanda herşey”
felsefesini benimsediğimiz için; her doğan
günün mutluluklar getireceğine inanıyorum.
Her geçen günün ömürden gittiğini düşün-
müyorum bile. Dünü anıp dövünmenin de,
dünde kalıp sevinmenin de bir faydası yok.
Zira,
“Dün, dünde kaldı cancağızım. Yarın-
lara umutla bakmak lazım...”
2013’de üniversitemizde birçok yeni bina
yapıldı. Hepsi de ayrı mutlu etti hepimizi.
Ancak geleceğin parıltısı şimdiden gözleri-
mizi kamaştırıyor. İletişim ve Edebiyat fakül-
telerimizin ek derslikleri muhteşem. Diş
Hekimliği’nin inşaatları muhteşem. Acil ser-
visin yeni düzenlemesine eklenecek Tıp Fa-
kültesi’nin yeni ameliyathaneler bloğu ve
daha birçok inşaat... Hepsi için de Sayın
Rektörümüze teşekkür borçluyuz.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı’nı
yine muhteşem bir konserle kutlayacağız.
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nin
perdeleri arasına sıkışan notalar bir araya
gelip hoş bir seda oluşturacak. Kültür Bakan-
lığı Devlet Korosu sanatçılarından Asuman
Ertekin, önceki şefi Hayati Çiftçi, TRT Halk
Müziği Sanatçısı Tuğba Ger ve Konservatuva-
rımızın birbirinden değerli sanatçıları; Ahmet
Utku, Dilek Şafak Çakar, Seher Dilmaç
Meriç ve Tolga Meriç medya için söyleyecek.
Geçen yılın bazı sanatçıları 2015’de çalaca-
ğımız ilk kapılar olacak.
Medyanın bütün birimlerinde çalışan dost-
larımız ve hocalarımız davetlilerimiz. Bera-
ber söyleyip, beraber eğleneceğiz. Ege
Üniversitesi’ne 6 ödülle üçüncülük getiren
iletişimci gençlerimiz; eğlenmeyi en çok siz
hak ettiniz. Sizleri de bekleriz.
Medyanın gözdesi sevimli yavrumuz Melis
de, doktoru izin verirse bu mutlu günü-
müzde katılsın isteriz.
Yeni yıl deyince daha çok şey yazmak ge-
liyor içimden. Ama ne yazık ki zaman dar ve
yazabilmek için çok az yerim var.
Yeni yılınız, yeni umutlar, yeni mutluluk-
larla dolsun; tüm hayalleriniz hakikat olsun.
Ve tabi ki yeni yılda da bize mutluluklarınıza
tanık olmak nasip olsun.
Nice mutlu yıllara...
A.Oğuzhan KAVAKLI
Yeniliklerle
nice mutlu
yıllara...
Aydın doğAn VAkfı’ndAn EgE İLETİŞİM’E 6 ödüL
A
YDıN
Doğan
vakfı’nın bu
yıl 25’incisini
düzenlediği Genç
İletişimciler
Yarışması’nda
Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi,
Sosyal Medya
Projesi’nde
1’incilik ve beş
ayrı kategoride
3’üncülük ödülüne
layık görüldü. Bu
dereceleriyle Ege
İletişim, tüm
iletişim fakülteleri
içinde üçüncü
sıraya yerleşti.
Fakültenin başarısı
Ege’de büyük
sevinç yarattı.
EGE ÜNİvERSİTESİ'NE
BÜYÜK ONuR...
İ
ZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş,
2013 yılı “İzmir Şehrine Katkı
Ödülü”nün Ege Üniversitesi’yle birlikte
8 üniversiteye verileceğini açıkladı. De-
mirtaş, “İzmir’in bir eğitim kenti olma-
sına yaptıkları katkı, beyin göçünü
önlemeleri, kentin ekonomisine artıları
nedeniyle İzmir’de kurulu tüm üniversi-
telerimize bu ödülü veriyoruz” dedi.
Ege Üniversitesi’nin; sanat konusuna ver-
diği önemi; sanatı eğitim aracı ve estetik
unsur olarak algılayışını ve asıl özgür yara-
tım olan sanatla güncellenmeyi, gençleri
deneyimli ustalarla buluşturarak geleceği
kurgulamasına yardımcı olmayı bölgeye ve
ülkeye aktarma olgusunun ürünü olan
Uluslararası EgeArt Sanat Günleri’nin be-
şincisi düzenlendi.
EgEArt EkimizdE...
EgeArt tüm renkleriyle özel sayımızda...
Melis nihayet gülüyor
Geceyarısı gelen ilik nakledildi
E
gE
Üniversitesi Tülay Aktaş Onko-
loji Hastanesi’nde 2,5 yıldır tedavi
gören İzmirli lösemi hastası Melis
Akbaş, yaşgününden 2 gün sonra yeni bir ya-
şama başladı. Almanya’dan beklenen kemik
iliği özel kurye aracılığıyla, gece geç saat-
lerde uçakla İzmir’e geldi. Gelir gelmez de
ilik Melis’e nakledildi.
EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Kansoy ve
Prof. Dr. Serpil Aksoylar başkanlığındaki
ekip, sabahı beklemeden nakli gerçekleş-
tirdi. Prof. Dr. Savaş Kansoy, operasyonun ba-
şarılı geçtiğini belirterek, “Asıl zorlu süreç
şimdi başlıyor. Önemli aşamayı geçtik. Ancak
hastanın steril ortamda 3 haftalık destek te-
davisine ihtiyacı var. Enfeksiyona açık bir
hasta. Temennimiz herşeyin yolunda git-
mesi. 3 hafta sonra gerçek müjdeyi vermek,
hemMelis’i, hem de Melis’in milyonlarca se-
venini mutlu etmek istiyoruz” dedi.
Bu temenniyi tüm Ege Üniversitesi olarak
paylaşıyoruz.
Operasyon sonrası
sağlığı ve morali
yerinde olan
Melis’in bu ilk pozu
tüm sevenlerini
mutlu etti. Şimdi
herkesin duası,
Melis’in bir an
önce koridorlarda
koşması.
EGE İLETİŞİMİN ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLERİ
t
l
Sosyal Medya Projesi 1.lik Ödülü:
Gizem Turan, Onur Avcı, Yağmur Bulut ve
Gökhan Kaygısız
l
Reklam –Reklam filmi Senaryosu 3.lük Ödülü:
Sezercan Keleş
l
Basın Reklam 3.lük Ödülü: Demet Mutlu
l
Açıkhava Reklamı 3.lük Ödülü:
Alican Kılıçoğlu
l
Ürün/Hizmet Tanıtım 3.lük Ödülü:
Ayşen Sevinç, Gülden Baysal ve İnci Altuna
l
Sosyal Sorumluluk 3.lük Ödülü:
Kardelen Atmaca, Merve Ciritoğlu, Miray Tuncel
ve Merve Yüksel
Prof. Dr.
Müge
Elden
Hanzade
Doğan
Boyner
İLK POZ...
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook