Cumhuriyet ve Kazanımları - page 97

95
Cumhuriyet ve Kazanımları
ŞAPKA DEVRİMİNDE KADIN
Atatürk, yapmış olduğu devrimlerde Türk toplumunun uygar milletler gibi giyim ve kuşamda
da ileri bir seviyede olmasını istemiştir. İşte bu yüzden yapacağı bazı devrimlere zemin hazırla-
mak açısından da oldukça önemli olan kılık ve kıyafet değişikliklerine oldukça önemvermiştir.
2 Şubat 1923 günü, İzmir’de gerçekleşen, gayrı resmi ‘Kadınlar Kongresi’nde Atatürk, kadınlar
konusunda şunları söylemiştir:
“Kadının en büyük görevi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu
görevin önemi gereğince anlaşılır. Milletimiz kuvvetli birmillet olmaya azmetmiştir. Bugünün
gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini temin etmektir. Dolayısıyla
kadınımız da bilgili ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden
geçeceklerdir. Sonra kadınlar toplumhayatında erkeklerle beraber yürüyerek birbirlerine fay-
dalı ve yardımcı olacaklardır.
…Kasaba ve şehirlerde yabancıların dikkatini en çok örtünme şekli üzerinde toplanıyor.
Buna bakanlar, kadınlarımızın hiçbir şey görmediğini sanıyor. Bununla beraber din gereği
örtünme, kısaca anlatmak gerekirse, denilebilir ki, kadınların zorluğa sokmayacak ve ahla-
ka aykırı olmayacak basit şekilde olmalıdır. Örtünme biçimi kadını hayatından, varlığından
soyutlamayacak şekilde olmalıdır. Bu konuda son söz olarak diyorum ki, bizi analarımızın
adametmesi gerekirdi. Onlar edebildikleri kadar etmişlerdi. Fakat bugünkü gereklilikler ve ih-
tiyaçların esasına yeterli değildir. Başkadüşüncede, başka yetkinadamlara ihtiyacımız vardır.
Bunları yetiştirecek olan bundan sonraki analardır. Bu arz ettiklerimin bağımsızlığını, şerefini,
hayat varlığını temin ve devamettirmeyi baş yasa alan yeni Türk devletinin esaslarından biri-
nin teşkil etmesi gereklidir ve inşallah öyle olacaktır.”
25 Kasım1925 tarihinde, TBMM’de “Şapka Kanunu” kabul edilmiş, kadınların çarşaf, peçe gibi
kıyafetler yerine çağdaş giysiler giymeleri sağlanmıştır.
Gazi Orman Çiftliği’nin Açılışı - 07 Haziran 1925
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...263
Powered by FlippingBook