Cumhuriyet ve Kazanımları - page 9

7
Cumhuriyet ve Kazanımları
ÖNSÖZ
1999 yılından itibaren 13 yıl üst üste, Ege Üniversitesinin 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında AKM’de kutladığı Atatürk Haftası’na katkı sağlamaya çalıştım. Bu sergiler,
benim için bir onur kaynağı olmuştur. Açtığım tümAtatürk fotoğrafları sergilerim, hep bir tema taşımış ve bir mesaj vermiştir. En son açtığım “Cumhuriyet ve Kazanım-
ları” sergimbana bambaşka bir haz vermiş ve ağır bir sorumluluk da yüklemiştir.
Bu sergiye önce İzmir İktisat Kongresi’nden başladım, sonra da Lozan Barış Antlaşması ile devam ettim. Bu birbirine bağlı iki kazanım olmasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilan edilemeyeceği kanısındayım.
53 ayrı başlıkta topladığımbu sergi, 250 adet dönem fotoğrafından oluşmaktadır. Sergiye, “Harf Devrimi” ve onunla pekişen ilk ve ortaokullar ile lise, Köy Enstitüleri ve
modern üniversite ile devam ettim. Türk Ocakları ve Halk Evlerinin, yaptıkları çalışmalarla Türk halkını okuryazar yaparak, devrimlere nasıl bir alt yapı hazırladıklarını
anımsattım.
Sergide; Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarını, Atatürk’ün bizzat nasıl kurduğunu ve yaşamaları için nasıl çaba gösterdiğini anlattım.
Şekerini, kâğıdını, kumaşını, derisini, camını, çimentosunu, demirini dışardan alan bu ülke, tarım ürünlerini işleyecek fabrikaları kurmaya başlamış ve bunların ilki de
şeker fabrikaları olmuştur. Atatürk’ün Sümerbank adını verdiği kurum, yurdun çeşitli yerlerinde tekstil fabrikaları ve diğer sanayi tesislerini kurmuştur. Cumhuriyet’indev
eserlerinin tamamına yakınını sergilemeye çalıştım.
Cumhuriyet eseri olan, adını Atatürk’ün adını koyduğu “Etibank” şirketi, yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek için çalışmalar yapmıştır. Demir çelik fabrikaları
kurulurken, ilk Milli Banka olan “İş Bankası” bünyesinde birçok fabrika faaliyete geçmiştir. Şişe, cam ve tekstil işletmeleri bu iştirakler arasında yer almıştır.
Sergimde bunların kuruluş ve gelişmelerini fotoğraflarla sundum; izleyenlerin fotoğrafları zevk ve büyük bir gururla seyrettiğini gözlemledim.
Ülkemizde üretilen ve yukarıda bahsedilenmalların tanıtımı, korunması, özellikle kullanılması için yapılan “Yerli Malları Haftası” sergimde ilgiyle izlenmiştir.
Ayrıca “Cumhuriyet ve Kazanımları” sergimde, ülkenin “15 yılda” nereden nereye geldiğini gezenlere anımsattım. Bunun başında, yurdun her yerine ulaşan demir ağla-
rın, barajların ve dev köprülerin nasıl yapıldığı geliyordu.
Ülkemizde yapılan ilk uçak ile Türk havacılığın nereden nereye geldiğini anlattım.
Bu sergimde özetle, küllerinden yeniden doğan Türkiye’nin öyküsünü anımsattım.
Bana, Atatürk Haftası’nda sergi açtıran üniversiteme, “Cumhuriyet ve Kazanımları” sergimi albüm yaptıran Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Candeğer Yılmaz’a
şükranlarımı sunuyorum.
Temmuz 2014
Ahmet GÜREL
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...263
Powered by FlippingBook