Cumhuriyet ve Kazanımları - page 74

72
Cumhuriyet ve Kazanımları
Türk Dil Kurumu’nun Kurucuları
TÜRK DİL KURUMU
12 Temmuz 1932 tarihinde, Atatürk’ün talimatıyla, “Türk Dili Tetkik Cemiyeti” kurul-
muştur. Kurumun kurucuları, dönemin tanınmış edebiyatçıları Samih Rıfat, Ruşen
Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri’dir. İlk başkanı Samih Rıfat Bey olan “Türk Dili Tetkik
Cemiyeti”nin amacı; “Türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak, onu
yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek” olarak belirlenmiştir.
Atatürk’ün sağlığında 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda, Türk dil
siyaseti belirlenmiş ve bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır.
Atatürk’ün kendisi de Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları inceleyerek,
dönemindeki bilginleri Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir.
Çağdaş Türkçenin dilbilgisi, sözlüğü, yazımı ve terimleriyle ilgili çalışmalar da Ata-
türk tarafından ilgiyle izlenmiştir.
“Türk Dil Kurumu”nun kuruluşuyla birlikte çağdaş Türkçede Atatürk’ün öncülüğün-
de özleştirme akımı başlamıştır. Atatürk’ün ölümünden sonra öz Türkçe akımı Türk
aydınları arasında sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Türk Dil Kurumu bu akımın
öncülüğünü yapmayı 1983 yılına dek sürdürmüştür.
Atatürk, ölümünden kısa bir süre önce yazdığı vasiyetname ile malvarlığının bir kıs-
mını “Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu”na bırakmıştır.
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...263
Powered by FlippingBook