Cumhuriyet ve Kazanımları - page 59

57
Cumhuriyet ve Kazanımları
GENÇLİK VE SPOR
“19Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”, ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde kutlanan bir ulusal bayramımızdır. 19 Mayıs 1919 günü, Mustafa
Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı kabul edilmek-
tedir. Atatürk, bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan bu ulu-
sal bayramın adı, daha sonra, “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak
değiştirilmiştir. Her yıl, 19 Mayıs günü, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türkiye’nin
dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır.
İzci Gençler
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...263
Powered by FlippingBook