Cumhuriyet ve Kazanımları - page 47

45
Cumhuriyet ve Kazanımları
Kızılçullu Köy Enstitüsü Müdür Emin Soysal ve Müzikçi Ahmet Yekta
KÖY ENSTİTÜLERİ
1936 yılında, Atatürk’ün direktifi ile ilk “Eğitmen Kursu”, Eskişehir-Mahmudiye’de açılmıştır. As-
kerliğini onbaşı veya çavuş olarak yapmış olan gençler, aldıkları 6 aylık hızlandırılmış eğitim
sonucunda “Eğitmen” olmuşlardır. 1936 yılından itibaren, mevcut 5.000 okula, 8.000 eğitmen
atanmıştır. 1937 yılında ise Türk eğitiminde bir adımdaha ileri gidilerek, “KöyÖğretmenOkul-
ları” açılmıştır. Bunlardan ilk ikisi İzmir-Kızılçullu ve Eskişehir- Çifteler’de, diğerleri ise bir yıl
sonra Kastamonu-Gölköy ve Kırklareli-Kepirtepe’de açılmıştır.
17 Nisan 1940 tarihinde, bu deneyimlerden sonra, sıra ‘Köy Enstitüleri’nin kurulmasına gel-
miştir. O yıl, mevcut dört Köy Öğretmen Okulu ile birlikte toplam 14 Köy Enstitüsü açılmıştır.
1946 yılına kadar, açılan Köy Enstitüsü sayısı 20’ye ve 1948 yılında da 21’e ulaşmıştır. “Köy
Enstitüleri”ne, sadece köy çocukları alınıyor ve “Cumhuriyet’in Aydınlığında” devrimci öğret-
menler olarak yetiştiriliyorlardı.
Köyüne öğretmen olarak dönen gençler, okullarında aldıkları yapıcı, yaratıcı, uygulamalı eği-
timlerini öğrencilerine yansıtmışlardır. 1952 yılında, Köy Enstitüleri’ni kapatan iktidar, ensti-
tüleri İlk Öğretmen Okulu’na çevirmiş ve kapatma kanununu da 1954 tarihinde çıkarmıştır.
Köy Enstitüleri; 12 yılda 18.000 öğretmen, 2.000 sağlıkmemuru yetiştirmiştir. Bunların arasından
pek çok yazar, şair, müzisyen, ressamve yönetici yetişmiştir. Köy Enstitüleri’ni kapatanlar, Atatürk
aydınlanmasını ve Türk devrimlerini engelleyerek, Türk Eğitimtarihinde yerlerini almışlardır.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...263
Powered by FlippingBook