Cumhuriyet ve Kazanımları - page 43

41
Cumhuriyet ve Kazanımları
HALKEVLERİ
19 Şubat 1932 günü kurulan Halkevleri ile Atatürk’ün düşüncesi gerçek olmuştur.
Türkiye’de, yeni bir toplum inşa etmek için ilk önce 14 merkezde kurulan Halkevle-
rinin temel amacı Türk halkının çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını ve ya-
pılan devrimlerin yerleşmesini sağlamaktır. Cumhuriyet Halk Partisi programında;
“Klasik okul yetiştirmesi dışında, yığına, devamlı ve Türkiye’nin ilerleyiş yollarına
uygun bir halk eğitimi vermeği önemli görürüz. Bu hizmet için çalışan Halkevlerini
devlet, imkân elverdiği kadar koruyacaktır” denilmektedir.
Halkevleri, etkin olarak varlık gösterdiği 1932-1953 yılları arasında önemli çalış-
malar yapmıştır. Pek çok yayın ve eser ortaya koymuş, pek çok insanın topluma ka-
zandırılmasını sağlamıştır. Halkın külfetsizce toplandığı, eğlendiği, çeşitli etkinlikler
içinde yer aldığı ya da izlediği halkevi ve halk odalarının en önemli özelliklerinden
birisi yaygın “Halk Okulu” hizmeti görmeleridir.
Bu temelde halkevleri; dil-edebiyat, güzel sanatlar, tiyatro, spor, sosyal yardım, halk
dershaneleri ve kurslar, kütüphane ve yayın, köycülük, tarih ve müze olmak üzere
çeşitli kollara ayrılmıştır.
Halkevleri, AdnanMenderes Hükümeti tarafından 1951 yılında kapatılmışlardır.
Halkevleri
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...263
Powered by FlippingBook