Cumhuriyet ve Kazanımları - page 39

37
Cumhuriyet ve Kazanımları
Millet Mekteplerinde Okuma Yazma Kursu
MİLLETMEKTEPLERİ
1928 yılında yeni harflerin kabul edilmesiyle, Atatürk’ün önderliğinde “Millet Mektepleri” açıl-
mıştır. Bu konuda çıkarılan yönetmeliğe göre; köylerde 12-45, kentlerde 16-45 yaşları arasın-
daki herkesin okuma-yazma belgesi alması zorunlu kılınmıştır.
Bu okular gezici veya durağandı. Okulu olmayan yerlere gezici “MilletMektepleri” gönderilmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, eğitimve öğretimin ağırlık noktasını ilköğretim teşkil etmiştir. An-
cak, ülke nüfusunun %80’inin köylerde yaşaması nedeniyle, köye eğitim götürmek için “Oku-
ma Odaları”, “Gezici Bölge Kursları” ve Millet Mektepleri” açılmıştır.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...263
Powered by FlippingBook