Cumhuriyet ve Kazanımları - page 258

256
Cumhuriyet ve Kazanımları
Kurultayı TBMM’de - 09 Mayıs 1930
TBMM2. MECLİS
1923 yılında, Cumhuriyet Halk Fırkası binası olarak inşa edilen bina, I. Türkiye Büyük
Millet Meclisi binasının yetersiz olması nedeniyle, işlevi değiştirilerek meclis olarak
kullanılmıştır. Bu yapı, II. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 18 Ekim 1924 tarihinde
hizmete açılmıştır.
II. TürkiyeBüyükMilletMeclisi 1924-1960 yılları arasındaAtatürk ilke ve inkılâplarının
gerçekleştirildiği; Cumhuriyetimizin gelişmesi için çok önemli çağdaş kararların alın-
dığı; çağdaş yasaların çıkarıldığı uluslararası alandaTürkiye’ninetkinliğini ve saygın-
lığını artıran antlaşmaların yapıldığı; çok partili sisteme geçişin sağlandığı önemli
bir yapıdır. Türk siyasi tarihinde önemli yeri olan II. Türkiye BüyükMillet Meclisi binası
işlevini, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık dönemboyunca sürdürmüştür.
Bu binanın ön kısmı, onarım ve restorasyon yapıldıktan sonra, 30 Ekim 1981 tari-
hinde, Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Arka kısmının ise Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün hizmet binası olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.
1...,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257 259,260,261,262,263
Powered by FlippingBook