Cumhuriyet ve Kazanımları - page 244

242
Cumhuriyet ve Kazanımları
10. Yıl Cumhuriyet Kutlamaları - 29 Ekim 1933
CUMHURİYET KUTLAMALARI
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından itibaren geçen on yıl, Cumhuriyet tarihimizin en
önemli ve en kritik yılları idi. Bu dönem, Türkiye’de, Atatürk önderliğinde bir yenileş-
me ve Türk ulusuna yeni bir kimlik kazandırmak çabasının yoğunlaştığı bir süreç ol-
muştur. Öte yandan içerde, savaşın kötü etkileri silinmeye çalışılırken, bir yandan da
rejim karşıtı kişilere karşı mücadele verilmiştir. Dışarıda ise, kendi gücüyle varlığını
sürdürebilen saygın bir devlet olarak tanınabilmek için büyük bir çaba gösterilmiştir.
Bu çabalar genç Cumhuriyet’in gücünü zorlamış, fakat birlik ve beraberlikle kenet-
lenmiş bir ulusun başaramayacağı bir şey olmadığını göstermiştir. Bu başarıda en
önemli etkenlerden biri ise, ulu önder Atatürk’ün Türk ulusuna doyduğu sonsuz gü-
ven ve yılmadan sürdürdüğü devrimhareketleridir.
Ayrıca, o yıla kadar Cumhuriyet Bayramları sadece merkezlerde kutlanırken, “Onun-
cu Yıl kutlamaları”, köyleri de içine almış ve bütün yurdu saran coşku ve heyecan dal-
gası yaratmıştır. Öncelikle hazırlanan “Köy Kutlama Programı” çerçevesinde üç gün
boyunca köylerde konferans verilmiş ve tiyatro gösterileri düzenlenmiştir. Kutlama
Yüksek Komisyonu tarafından hazırlanan ve “Köylülere Konferans” adını taşıyan ki-
tapçıklar köylere dağıtılmıştır.
1...,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,...263
Powered by FlippingBook