Cumhuriyet ve Kazanımları - page 239

237
Cumhuriyet ve Kazanımları
İZMİR ENTERNASYONAL FUARI
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın geçmişi, 17 Şubat 1923 günü, Atatürk’ün emriyle toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne uzanır. İktisat Kongresi ile eşzamanlı olarak bir ticari ürünler
sergisi düzenlenmiş, sergi mekânı olarak da İzmir İktisat Kongresi’nin yapıldığı Hamparsumyan binası kullanılmıştır. Bu sergide; el tezgâhı ve küçük sanayi ürünleri, Isparta,
Kula, Gördes, Uşak kilimve halıları, yağ ürünleri, sabunlar, makarna ve unlu yiyecekler, kolonyalar, helvalar, ihraçlık pamuklar, ayakkabı, mobilyalar, deri ürünleri, tarımaraç-
ları, kiremit, tuğla, maden örnekleri, tütün, sigara, şarap örnekleri, kereste çeşitleri sergilenmiştir.
Bu sergiden sonra, 9 Eylül 1927 tarihinde, “9 Eylül Mahalli Sergisi” adı altındaMithatpaşa Sanat Enstitüsü’nde önemli bir sergi açılmıştır. İzmir Ticaret Odası’nın teklifi ve İzmir
Valisi KazımDirik’in kararı ile açılan sergide 71 resmi kuruluş, 195 yerli firma ve 9 ülkenin 72 kuruluşunun ürünleri sergilenmiştir. Sergiyi 80744 kişi gezmiştir.
İkinci 9 Eylül Sergisi, 9 Eylül 1928 tarihinde aynı yerde ve uluslararası düzeyde gerçekleşmiştir. Sergiye 155’i yabancı olmak üzere 515 firma katılmıştır.
26 Ağustos 1935 günü, İzmir 9 Eylül Panayırı dönemin İktisat Bakanı Celâl Bayar tarafından açılmıştır. 311000 kişinin gezdiği panayır, bugünün uluslararası fuarının öncüsü
olmuştur. İzmir Fuarı’nın (panayır) açılışında İktisat Bakanı Celal Bayar tarafından Atatürk adına yaptığı konuşmada şu sözleri nakletmiştir:
“Türkiye’nin uyguladığı devletçilik sistemi, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye has bir sistemdir. Devletçiliğin bizde anlamı şudur; bireylerin özel girişimlerini esas
tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeyin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline alması.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye vatanında asırlardan beri kendi teşebbüsleriyle yapılmamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi. Ve görüldüğü gibi, kısa bir zamanda
yapmayı başardı. Bizim takip ettiğimiz bu yol liberalizmden de başka bir sistemdir”.
Günümüzün İzmir Enternasyonal Fuarı’nın temeli, 1 Ocak 1936 tarihinde, 1922 İzmir yangınında kül olmuş mahallelerin bulunduğu yerde törenle atılmıştır. 360000 metre
karelik alanın Kültürpark haline getirilmesi ve yılın belirli bir ayında bu alan üzerinde uluslararası bir fuarın gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Kültürpark alanının düzenleme ça-
lışmaları, dönemin İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz ve ekibinin üstün gayretleri ile 1936 yılında tamamlanmış; bu tarihten itibaren İzmir Uluslararası Fuarı, Kültürpark’ta
açılmıştır.
1...,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238 240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,...263
Powered by FlippingBook