Cumhuriyet ve Kazanımları - page 238

236
Cumhuriyet ve Kazanımları
Dolmabahçe Sarayı’nda Turizm Kongresi - 31 Mayıs 1930
Orman Çiftliği Marmara Gölü - 1936
TÜRKİYE’DE TURİZM
1923 yılında, Atatürk’ün talimatı ile “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kurulmuştur”. Bu
kurum, Reşit Saffet Atabinen ile bir grup aydın tarafından, Türkiye’nin turizm ve otomobil
konulu alanlarında ulusal ve amatör organizasyonu yapmak için kurulmuştur.
Önce “Türk Seyyahîn Cemiyeti” adını taşıyan, sonra da “Türkiye Turing Kulübü” adını alan
kuruluş, 1930 yılında kamu yararına çalışır kurum olmuş, gümrük ve trafik mevzuatı ile özel
yetkiler ve görevler almıştır.
Kurum, ülkede bir boşluğu doldurarak ve gerçek bir ihtiyaca cevap vererek, uzun yıllar turizm,
kültür ve teknik alanlarında bir devlet organı gibi görev yapmıştır. Kurumca, Türkiye’nin ilk
prospektüsleri, afişleri, turistik rehberleri, karayolu haritası basılmış, ilk lisan kursları açılmış,
tercüman rehber sınavları yapılmıştır. İlk turizm incelemeleri ve yayınlarını yapan bu kurum;
turizmkongre ve konferansları düzenlenmiş, devlet mekanizmasının, mevzuatın vemetotla-
rın, turizm ihtiyaçları ile yeni baştan düşünülmesi yolu açılmaya çalışılmıştır.
1923-1939 döneminin, dar kadrosuna ve çok sınırlı bütçesine göre çok başarılı geçen çalış-
malarını taçlandıran olay, yeni üye olunan “Uluslararası Turizm Birliği”nin (AIT) İstanbul’da
toplanmasını sağlamıştır. Bu amaçla, Dolmabahçe Sarayı, tarihinde ilk kez turizme açılmıştır.
Ülkemizde turizminbaşarılı bir biçimde gelişmesinde devletin ve özel sektörünbüyük çabala-
rı olan bu kurumun, devletin beş yıllık kalkınma planlarında turizme yer vermesi, bu amaçla
Marmara, Ege ve Antalya’nın öncelikli kesimler olarak ele alması dikkat çekicidir.
Kurumun katkıları ile kamu sektörü tarafından, 1955 yılında kurulan Türkiye Turizm Bankası
aracılığı ile oteller zinciri kurulmuş ve bunu Emekli Sandığı gibi bazı kamu kuruluşlarının ko-
naklama sektörüne yaptığı yatırımlar izlemiştir.
1...,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237 239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,...263
Powered by FlippingBook