Cumhuriyet ve Kazanımları - page 228

226
Cumhuriyet ve Kazanımları
YABANCI DEVLET ADAMLARININ ZİYARETİ
Cumhuriyet’in ilanından, 1938 yılına kadar, pek çok yabancı devlet adamı Atatürk’ün konu-
ğu olmuştur. Bu süreçte, o, hiçbir zaman yurt dışına çıkmamış ve dış ziyaret görevini Başba-
kan İsmet İnönü yapmıştır.
20 Mayıs 1928 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaret, Afganistan Kralı Amanul-
lah Han ve eşi Kraliçe Süreyya tarafından yapılmıştır. Macaristan Başbakanı Cont Bethlen, 28
Ekim 1930 günü Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Yunan Başbakanı Elefterios Venizelos, 27-31 Ekim
1930 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuşlardır.
13 Ocak 1931 tarihinde, Japon Prensi Takamatsu, 6 Temmuz 1931 günü ise Irak Kralı Faysal,
31 Aralık 1931 tarihinde Irak Başbakanı Nuri Paşa Ankara’yı ziyaret etmiş ve Atatürk tarafın-
dan kabul edilmişlerdir.
1931 yılında, Bulgar Başbakanı M. Mauchanoff, yanında kalabalık bir heyetle Türkiye’ye res-
mi bir ziyarette bulunmuştur. 27 Eylül 1932 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Genelkur-
may Başkanı Douglas Mac Arthur, Atatürk tarafından Çankaya Köşkü’nde kabul edilmiştir.
12Haziran 1932 tarihinde, Irak Kralı Emir Faysal, 10 Eylül 1933 tarihinde de Yunan Başbakanı
M. Çaldaris, Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuşlardır.
15 Ekim 1933 tarihinde, Romanya Dışişleri Bakanı Titulesco, 21 Ekim 1933 tarihinde ise Ma-
car Başvekili Jules Gömböş Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve Çankaya Köşkü’nde
Atatürk tarafından kabul edilmişlerdir.
İran Şahı Rıza Pehlevi, 10 Haziran-2 Temmuz 1934 arasında Türkiye’ye ilk kez resmi bir ziya-
rette bulunmuş ve Atatürk tarafından Türkiye gezdirilmiştir.
3 Ekim 1934 tarihinde, İsveç Veliahtı Gustav Adolf, 4 Eylül 1936 günü, İngiltere Kralı VII. Ed-
ward Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir.
1937 yılı Mayıs ayı sonunda Şarki Ürdün Emiri Abdullah, 27 Ekim 1937 tarihinde Yunan Baş-
bakanı Metaksias, 28 Ekim 1937 tarihinde de Romen Başbakanı Tatarescu, Ankara’yı ziyaret
etmiş ve Atatürk tarafından kabul edilmiştir.
Romanya Kralı II. Carol, 19Haziran 1938 tarihinde Atatürk’le Savarona yatında görüşmüştür.
AfganKralı AmanullahHan ve Eşi SüreyyaAnkaraPalasÖnünde - 24Mayıs 1928
1...,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227 229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,...263
Powered by FlippingBook