Cumhuriyet ve Kazanımları - page 225

223
Cumhuriyet ve Kazanımları
İHAP HULUSİ GÖREY
Türk grafik sanatının kurucusu olan İhap Hulusi Görey, Türk reklamcılığının büyük
isimlerindendir. En çok bilinen işleri, Türk markaları için yaptığı tasarımlardır. Birçok
devlet kurumunun kurumsal kimliğini oluşturmuş ve bunları yaparken, yeni kurul-
muş Türkiye Cumhuriyeti’nin görsel kimliğinin oluşturulmasına katkı sağlamıştır.
Yerli Malı Haftası Afişleri
Yerli Malı Haftası Afişleri
1...,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224 226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,...263
Powered by FlippingBook