Cumhuriyet ve Kazanımları - page 220

218
Cumhuriyet ve Kazanımları
YERLİ MALI HAFTASI
1930’lu yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti, dışa bağımlılıktan kurtulmanın ön şartı olan aşağıdaki
sektörlerde üretimgerçekleşmiştir:
1. Mensucat sanayi: pamuklu, yünlü, kendir,
2. Maden sanayi: Demir, semikok, kömür ve türevleri, bakır, kükürt,
3. Selüloz sanayi: Kâğıt, karbon, selüloz, suni ipek,
4. Seramik sanayi: Şişe, cam, porselen,
5. Kimya sanayi: Zaçyağı, klor, sudkostik, süperfosfat üretimleri.
Yapılan yerli üretimin tüketilmesi için düzenlenen, “Yerli Malı Haftaları” düzenlenmiştir. Bu
haftaların asıl hedefi, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını teşviktir. “Yerli Malı Haftaları”
süresince; tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulan-
mıştır. Haftada işlenen ana tema: “İnsanların parasını, malını eşyalarını, zamanını ve sağlığı-
nı gerektirdiği gibi korumak ve kullanmasında tutumlu olmaktır.”
Okullarda yapılan etkinliklerle tüm gençler yerli malına teşvik edilmiş, II. Dünya Savaşı son-
rası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi
ve toplumsal tutumbilincininoluşması amaçlanmıştır. Buamaçla zamanınbaşbakanı İsmet
İnönü, 12 Aralık 1929 günü yaptığı konuşmayla yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın
öneminden bahsetmiştir.
Günümüzde kutlanmaktan vazgeçilen “Yerli Malı Haftası”, 1946 yılından itibaren ülkemizde
kutlanmaktadır.
Galatasaray Lisesi’nde Yerli Malı Haftası Sergisi - 12 Aralık 1933
1...,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219 221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,...263
Powered by FlippingBook