Cumhuriyet ve Kazanımları - page 217

215
Cumhuriyet ve Kazanımları
ISPARTA GÜLYAĞI FABRİKASI
Yağ gülü, Anadolu’ya 1870’li yılların başında Bulgaristan’dan gelen göçmenler tarafından
getirilmiştir. Isparta’da ise yağ gülü üretimi; 1888 yılında, gülyağı üretimi de 1892 yılında
“Müftüzade İsmail Efendi” tarafından gerçekleştirilmiştir. Müftüzade İsmail Efendi tarafın-
dan imbik adı verilen basit ve ilkel kazanlarda üretilmeye başlanan gülyağı, uzun yıllar içinde
yaygınlaşarak, aynı usulle üretilmeye devam edilmiştir.
1935 yılında, Atatürk’ün Isparta’ya gelişinde verdiği talimat uyarınca, kurulan modern gül-
yağı fabrikası ile eski tip üretim, yerini sanayi tipi gülyağı üretimine bırakmıştır.
IspartaGülyağı Fabrikası’nın temeli atılırken, Başbakan İsmet İnönü bu fabrika için; “Kurtuluş
hareketinin en inandırıcı delili” demiştir.
Isparta’da İlkel Gül Yağı Üretimi - 1930
1...,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,...263
Powered by FlippingBook