Cumhuriyet ve Kazanımları - page 215

213
Cumhuriyet ve Kazanımları
TÜRKİYE’DE CAMÜRETİMİ
17 Şubat 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Türkiye’de yerli cam sanayiinin kurulması
için Türkiye İş Bankası görevlendirilmiştir. 4 Temmuz 1935 günü, Türkiye’nin cam ihtiyacını
karşılamak amacıyla İstanbul’un Paşabahçe semtinde “Şişecam” fabrikası hizmete girmiştir.
Fabrikanın bu semtte kurulmasıyla birlikte Paşabahçe semti cam üretimi ile anılır olmuştur.
İlk cam üretimini gerçekleştiren fabrika, o dönemde Türkiye’nin cam tüketimi 3500 ton iken
3000 ton üretim kapasitesiyle faaliyete geçmiştir.
“ŞişecamTopluluğu”nun ana faaliyet alanları camve kimyasal üretimdir. Topluluk; düz cam,
camev eşyası, camambalaj ve camelyafı gibi camın tüm temel alanları ile camhammadde-
leri üretimini kapsayan iş kollarında Türkiye’de lider konuma gelmiştir.
Paşabahçe Şişecam Fabrikası Temel Atma - 1934
1...,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,...263
Powered by FlippingBook