Cumhuriyet ve Kazanımları - page 209

207
Cumhuriyet ve Kazanımları
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI
Lozan Anlaşması ile kalkan kapitülasyonlar, ülkede şeker sanayiinin kurulmasını hızlan-
dırmıştır. 1925 yılında çıkan bir kanunla, şeker fabrikaları devlet himayesine alınınca, şeker
fabrikalarının yapımı hızlanmış ve şeker tüketiminde dışa bağımlılık ortadan kalkmaya baş-
lamıştır.
1923 yılında, birçok kişinin ortaklığıyla, “Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş.” kurulmuştur. 1925 yılında,
Uşaklı MollaÖmerzadeNuri’ninöncülüğündeUşak Şeker Fabrikası’nın temelleri atılmış ve 17
Aralık 1926 tarihinde de fabrika üretime alınmıştır.
26 Kasım 1926’da Alpullu Şeker Fabrikası’nın, 5 Aralık 1933’te “Eskişehir Şeker Fabrikası”nın,
19 Ekim1935’te ise “Turhal Şeker Fabrikası”nın açılış töreni yapılmıştır.
Bu dört şeker fabrikası, 1935 yılında “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.” adıyla bileştirilmiştir.
Uşak Şeker Fabrikası’nın Kuruluşu - 17 Aralık 1926
1...,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208 210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,...263
Powered by FlippingBook