Cumhuriyet ve Kazanımları - page 206

204
Cumhuriyet ve Kazanımları
İstanbul Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası
CUMHURİYET’İN İLK FABRİKALARI
1812 yılında, “Beykoz Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi”, II. Mahmut tarafından özel sektör-
den satın alınmıştır. 1925 yılında Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası’na devredilmiş ve 1933
yılında da Sümerbank’a bağlanmış ve “Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Sanayi Müesse-
sesi” adını almıştır.
Yurdumuzda çimento endüstrisi, Cumhuriyet devri öncesinde kurulmaya başlamıştır. Bu ko-
nudaki ilk fabrika; 1910 yılında faaliyete geçen İzmit-Darıca çimento fabrikasıdır. Bu fabrika-
yı, 1911 yılında kurulan İzmit-Eskihisar çimento fabrikası izlemiştir. Bu iki fabrikanın üretimi
yetmeyince, İstanbul - Zeytinburnu ve Kartal çimento fabrikaları kurulmuştur.
1926 yılında, Türkiye’nin ilk özel çimento fabrikası Kup Çimento faaliyete geçmiş ve bunun
ardından Ankara Çimento Fabrikası kurulmuştur. Daha sonra bu fabrikaları, Kırklareli-Pınar-
hisar ve Balıkesir çimento fabrikaları izlemiştir.
Geçtiğimiz yıllarda madencilik alanında ülkedeki tek tesis olan “Etibank Keçiborlu Kükürt
Fabrikası”, büyük işçi istihdamı yaratmıştır. Ancak bir KİT kuruluşu olan bu tesis, maden rezer-
vinin azalması vemaliyetlerin dünya fiyatlarının birkaçmisli üzerine çıkmasıyla, 1994 yılında
kapatılmıştır.
1...,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,...263
Powered by FlippingBook