Cumhuriyet ve Kazanımları - page 195

193
Cumhuriyet ve Kazanımları
NAZİLLİ SÜMERBANK
BASMA FABRİKASI
Atatürk’ün, Sümerbank Merinos Fabrikası açılışında söylediği gibi,
her fabrika milli sevinci artırmaktadır. Çünkü bu tesisler, milli eko-
nomiyi kalkındırmakla kalmamış, yöreyi de baştan başa değiştir-
miş ve yeni bir kimlik kazandırmıştır. Tesisler, temelleri atıldıktan
sonra bugün bile rekor süreler olan 1,5-2 yılda üretime başlamış-
lardır. 25 Ağustos 1935 tarihinde coşkulu bir halk katılımıyla teme-
li atılan Sümerbank Nazilli Basma Sanayi, 9 Ekim 1937 tarihinde,
Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ve Başbakan Vekili Celal Bayar’ın
katıldığı törenle açılmıştır. İşte o anda dev tezgâhlar birden coşa-
rak çalışınca, Atatürk’ün ağzından şu sözler dökülüvermiştir:
“İşte, bu bir musikidir. Evet, sanayinin musikisi, uygar insanlığa gi-
den yolunmusikisi”.
AnadoluAjansı veAkşamgazetesinin10Ekim1937günlüsayısında:
“Nazilli basma fabrikası dünAtatürk tarafındanaltınbir anahtarla
açıldı” başlığıyla yer almıştır.
Atatürk’ü taşıyan özel tren Nazilli’ye yaklaşırken yaşananları, ola-
yın canlı tanıklarından Afet İnan şöyle anlatmıştır:
“Fabrika binaları ve meydan bayraklarla süslenmişti. Atatürk be-
raberindeki zevatla Basma Fabrikası’nın bulunduğumahalle teşrif
ettikleri zaman orada toplanmış on binlerce halk tarafından hal-
kevi orkestrası olduğuhalde, coşkun tezahüratlarla karşılanmıştır.”
9 Ekim 1937 tarihinde, bizzat Atatürk tarafından açılmış olan
Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası, Türkiye’de devlet eliyle kuru-
lan ilk basma fabrikasıdır. Nazilli Basma Fabrikası aynı zamanda
Türkiye’de sanayileşme sürecini başlatan önemli atılımlardan biri
olmuştur. Fabrika, Nazilli’yi her yönüyle etkilemiş, şehre sosyal,
ekonomik ve kültürel canlılık kazandırmıştır.
Nazilli Sümerbank Fabrikası (İlhan Öden Arşivi)
1...,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194 196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,...263
Powered by FlippingBook