Cumhuriyet ve Kazanımları - page 19

17
Cumhuriyet ve Kazanımları
Atatürk Edirne Müzesinden Çıkarken - 25 Aralık 1930
ATATÜRK VE TARİH
Atatürk, Cumhuriyet’i kurduktan sonra:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür, Cumhuriyet, zengin Türk millî kültürünün üze-
rine kurulmuştur” diyerek, Türk kültürüne verdiği önemi bir kere daha belirtmiş, müzeleri
Türk kültürününmaddi varlıklarının korunduğu ve sergilendiği yerler olarak saymıştır.
Cumhuriyetin ilk günlerinde, Topkapı Sarayı, adeta terk edilmiş, harabe halindedir. Sarayın
zaman geçirmeden onarımı gerekmiştir. Sarayın, mevcut dönem eşyasının, onarılan bö-
lümlerde sergilenerek yerli ve yabancı ziyaretçilere açılması günü artık gelmiştir. Atatürk,
sarayın müze olarak onarımı, düzenlenmesi ve ziyarete açılması için bir Bakanlar Kurulu
Kararı aldırmıştır. Bu kararnameden sonra, Topkapı Sarayı, müze olarak ziyarete açılmak
üzere Milli EğitimBakanlığı’na bağlanmış, hemen onarımına başlanmıştır.
Atatürk, ören yerlerinde bulunan tarihi eserlerin Türk arkeologlarınca çıkarılmasını arzula-
mıştır. Ahlatlıbel arkeolojik kazıları Atatürk’ün emriyle yapılmıştır. Atatürk, 1936 yılından
itibaren Alaca’da kazıların devametmesini, Ankara’da bir Eti (Hitit) Müzesi’nin kurulmasını
emir vermiştir. 1 Kasım 1936 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni çalışma döne-
mini açarken verdiği nutukta:
“Alacahöyük’te yapılan kazılar sonucundameydana çıkarılan beş bin yıllık, maddi Türk ta-
rihi belgeleri, cihan kültür tarihini yeniden tetkik ve tamir ettirecek mahiyettedir” demiştir.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...263
Powered by FlippingBook