Cumhuriyet ve Kazanımları - page 184

182
Cumhuriyet ve Kazanımları
BAKIR İŞLETMELERİ
Adını Atatürk’ün verdiği “Etibank” (Eti Maden İşletmeleri), ülkemizmadencilik sektöründe fa-
aliyetleri ile önemli bir yere sahip olmuştur.
Dünya ekonomik krizinin ve ülkemizde Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı dönemin hemen ardın-
dan, 1935 yılında, özel yasa ile “Etibank” kurulmuştur. Atatürk’ün çağları aşan ileri görüşü ile
sanayileşme ve bunun motoru olan doğal kaynaklar ve finans olgularını bir arada sağlayan
Etibank, önce bünyesinde birçok kuruluşa yer vermiştir. Etibank’a bağlı olan demir-çelik, kö-
mür, elektrik işletmeleri, sonradan ayrılarak ayrı kuruluşlar haline gelmişlerdir.
Etibank, demir dışı cevherlerin işletmesiyle görevli kuruluşları bünyesinde toplamıştır. Eti-
bank, maden üretim ve işleme faaliyetlerinin yanında, ayrıca çok şubeli bir kamu bankası
olarak bankacılık işine de girmiştir. Etibank’ın bünyesinde, Ergani ve Murgul olarak iki bakır
işletmesi kurulmuştur.
Artvin Murgul Bakır İşletmesi
Artvin Maden İşletmesi
1...,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,...263
Powered by FlippingBook