Cumhuriyet ve Kazanımları - page 176

174
Cumhuriyet ve Kazanımları
DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ
17 Mart 1926 tarihinde, “Demir Çelik Sanayi”sinin kurulmasına dair kanun kabul
edilmiştir. Ülkemizin ilk “Demir Çelik Sanayi” kuruluş yeri için, maden kömürü hav-
zasına yakın olan “Karabük” seçilmiştir.
3 Nisan 1937 tarihinde Başbakan İsmet İnönü tarafından temeli atılmış ve böyle-
ce Türkiye’nin ilk ağır sanayi hamlesi başlatılmıştır. 06 Haziran 1939 günü “Kuvvet
Santrali”nin işletmeye alınmasından sonra, diğer tesisler sırayla işletmeye alınmış-
lardır.
Karabük Demir-Çelik-Kardemir İşletmeleri, pek çok şeker fabrikaları, çimento fabri-
kaları, çay fabrikaları, diğer demir-çelik fabrikaları, köprüler, kuleler vb. onlarca fab-
rika ve tesis kurduğu için “Fabrikalar Kuran Fabrika” unvanı almıştır.
Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın temeli atılırken, Falih Rıfkı Atay; “Toplarını ve
uçaklarını bizzat kendisi yapmayanmilletlerle, bir iç harpte bile nasıl top gibi oynan-
dığını görmekteyiz. Birmemleketin kendi üretimve yoğaltımkabiliyetlerine dayanan
bir milli endüstrisi olduğu gibi bir de istiklal endüstrisi vardır. Bu istiklal endüstrisinin
temeli demir ve çeliktir” demiştir.
Karabük ve Ağır Sanayi
1...,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,...263
Powered by FlippingBook