Cumhuriyet ve Kazanımları - page 173

171
Cumhuriyet ve Kazanımları
İzmir Pasaport’taki Liman
İZMİR LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
İzmir’in Yunanlılardan kurtuluşundan sonra, İzmir Limanı İşletmeciliği millileştirilmiş ve
Uşakizade Muammer Bey tarafından işletilmeye başlanmıştır. Uşakizadelerin 1925 yılına
kadar devam eden işletmeciliği sırasında, mevcut gemilere İtalya’daki Ansaldo tezgahla-
rında inşa ettirilen “Uşak” yolcu gemisi ilave edilmiştir.
Yeni kurulan “İzmir Limanı Körfez İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketi” tarafından, satın alın-
mış mevcut 15 iskeleden Alaybey, Dikili ve Osmanzade iskeleleri hizmetten kaldırılmış,
bunların yerine Uzunada, Mordoğan ve Karaburun iskeleleri inşa edilmiştir.
Bu arada şirketin artan gemi ve liman vasıtalarının kızaklama ihtiyacı için, Alaybey’de, kü-
çük bir tersane kurulmuş ve günümüz tersanesinin nüvesi olmuştur.
1 Ağustos 1934 tarihinde, “İzmir Limanı”, Maliye Bakanlığı’na bağlı “İzmir Liman İşletmeleri
UmumMüdürlüğü”ne devredilmiştir.
Bu kuruluş bir buçuk yıllık bir hizmetten sonra, “Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlü-
ğü” ve “Devlet Denizyolları İşletmesi Umum Müdürlüğü” adıyla iki ayrı teşekkül haline ge-
tirilmiştir.
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...263
Powered by FlippingBook