Cumhuriyet ve Kazanımları - page 162

160
Cumhuriyet ve Kazanımları
NURİ DEMİRAĞ VE UÇAK FABRİKASI
Nuri Demirağ, ülkemizin 10 bin km’lik demiryolu ağının 1.250 km’lik bölümünün
inşaatını gerçekleştirmiş bir yüklenicidir. Bu nedenle kendisine Atatürk tarafından
“Demirağ” soyadı verilmiştir.
1936 yılında devletin ilk uçak fabrikasına kurma girişimine başlamıştır.
Nuri Demirağ, ilk uçağını, İstanbul’da Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nin yanında
atölye binasında inşa etmiştir. Deneme uçuşlarını yapabilmek için Yeşilköy’deki El-
maspaşa Çiftliği’ni satın almış ve üzerinde büyük bir uçuş sahası, hangarlar ve uçak
tamir atölyesi yaptırılmıştır. Uçuş sahası, günümüzde “Uluslararası İstanbul Atatürk
Havalimanı” olarak kullanılmaktadır.
Uçakları kullanacak Türk pilotların yetişmesi için bir havacılık okulu kurmak gerek-
miştir. Pistin bulunduğu arazide “Gök Okulu” kurulmuş ve 1943 yılında kadar 290
pilot yetiştirilmiştir. Yeşilköy’deki Gök Okulu’ndan önce Divriği’de de bir Gök Ortao-
kulu açılmıştır.
1938’de Nu.D-38 adlı çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yapılmıştır. NuD-38, 1944 yılın-
da dünya havacılığı yolcu uçakları A sınıfına alınmıştır. THK tarafından sipariş edilen
65 planör kısa sürede teslim edildikten sonra; NuD-36 adlı 24 eğitim uçağı tamam-
lanmış, deneme uçuşları İstanbul’da gerçekleşmiştir. Sipariş alamayan fabrika 1944
yılında kapanmıştır.
Tören
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...263
Powered by FlippingBook