Cumhuriyet ve Kazanımları - page 155

153
Cumhuriyet ve Kazanımları
Metris Harp Akademileri Tatbikatı Uçakları İzlerken-28 Mayıs - 1936
CUMHURİYET, HAVA YOLLARI VE ATATÜRK
Cumhuriyet döneminde havacılık, Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” vecizesinin ışığı altında
hızla gelişmiştir. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, 1928 tarihinde, Hava Müsteşarlığı ile birlikte üç
hava taburu kurulmuştur. Bu taburlar 1932’de alay, 1939’da tugay, 1943’te de tümen haline
getirilmiştir. “Türk Hava HarpOkulu” geliştirilmiş ve eğitimamacıyla yurt dışına öğrenci gön-
derilmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarındahavacılık; sivil havacılık ve havacılık sanayi olmak üzere iki koldan
geliştirilmiştir. 16 Şubat 1925 tarihinde, Atatürk’ün emriyle, daha sonra “Türk Hava Kurumu”
adını alacak olan, “Türk Tayyare Cemiyeti” kurulmuştur. Türk Hava Kurumu (THK) planörcü-
lük, motorlu tayyarecilik, paraşütçülük ve modelcilik dallarında kamplar, eğitim tesisleri, ya-
rışma vb. faaliyetlerle Türkiye’de sivil havacılığın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. THK’nın
görüşleri ve amaçları doğrultusunda 1928 yılında, “Tayyare Makinist Mektebi” açılmış, Fran-
sa ve Almanya’ya uçak mühendisliği öğrenimi için öğrenciler gönderilmiştir.
Eskişehir’de bir tamirhane kurulmuştur. 1925 yılında, kurumun planör ve motorlu uçakla-
rının onarım ve revizyonu amacıyla Ankara-Akköprü’de kurulan marangoz atölyesi daha
sonra planör imalathanesi halini almıştır. Burada 1938-1939 yılları arasında 150 planör inşa
edilmiştir. Kurum, uçaklarının üretim ve bakımı için çeşitli tesisler kurmuş ve 1935 yılında
“Türkkuşu” hizmete girmiştir.
1936 yılında, Atatürk’ün talimatıyla “Eskişehir Askeri Hava Okulu”na giren manevi kızı Sabi-
ha Gökçen, burada aldığı özel eğitimden sonra askeri pilot olmuştur. 1937 yılında Cumhur-
başkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava
Kurumu İftihar Madalyası verilmiştir. 30 Ağustos 1937 tarihinde askeri uçuş brövesi alan
Gökçen, 1938 yılında Balkan devletlerinin davetlisi olarak, uçağıyla Balkan turu yapmıştır.
Türkiye’ye dönüşünün ardından Türk Hava Kurumu Türkkuşu’na “Başöğretmen” tayin edil-
miş ve 1955 yılına kadar bu görevini başarıyla sürdürmüştür.
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...263
Powered by FlippingBook