Cumhuriyet ve Kazanımları - page 142

140
Cumhuriyet ve Kazanımları
CUMHURİYET VE DEMİRYOLLARI
Kurtuluş Savaşı’nda cepheye asker, silah ve erzak taşımada, cephelerden de
geriye gazilerin taşınmasında, yani savaşın lojistiğinde sağladığı başarılarla,
demiryolları Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol almıştır. Bu dö-
nemde “Anadolu - Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” Genel Mü-
dürü Behiç Erkin demiryollarının kusursuz işlemesindeki başarısından dolayı,
hem TBMM Takdirnamesi, hem de İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır.
Bu dönemde demiryolları devletleştirilmiş ve yeni hatlar oluşturulmuştur.
Anadolu topraklarında 1923 yılı itibarı ile 4559 km olan demiryolu hattı 1940
yılına kadar gerçekleştirilen çalışmalarla 8637 km.’ye ulaşmıştır.
1932 ve 1936 yıllarında hazırlanan 1. ve 2. Beş Yıllık Sanayileşme Planlarında,
demir-çelik, kömür ve makine gibi temel sanayilere öncelik verilmiştir. Bu tür
kitlesel yüklerin en ucuz ve güvenli biçimde taşınabilmesi açısından demiryo-
lu yatırımları önemli idi. Bu planlarda demiryollarının şu hedefleri gerçekleş-
tirmesi amaçlanmıştır.
Ergani’ye ulaşan demiryolu bakır, Ereğli kömür havzasına ulaşan demir, Ada-
na hattına ulaşan pamuk demir hatları olarak adlandırılmıştır.
Samsun ve Zonguldak hatları ile demiryoluna bağlanan liman sayısı 6’dan 8’e
yükseltilmiştir.
1927’de Kayseri, 1930’da Sivas, 1931’deMalatya, 1933’te Niğde, 1934’te Elazığ,
1935’te Diyarbakır, 1939’da Erzurum demiryolu ağına bağlanmıştır.
Fırat Köprüsü -1911-13
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...263
Powered by FlippingBook