Cumhuriyet ve Kazanımları - page 138

136
Cumhuriyet ve Kazanımları
ATATÜRK VE DEMİRYOLU
Atatürk, İktisat Kongresi’ninaçılış konuşmasındademiryoluhakkında şunları söylemiştir:
“Memleketimizi, bundan başka şimendiferler ile ve üzerinde otomobiller çalışır şoseler ile
şebekehaline getirmekmecburiyetindeyiz. Çünkügarbınve cihanınvesaiti bunlar olduk-
ça, şimendiferler oldukça, bunlara karşı merkepler ile kağnı ile tabii yollar üzerinde mü-
sabakaya çıkmanın imkanı yoktur” diyerek ulaştırma altyapısının önemine değinmiştir.
1931 yılında, Atatürk, Malatya’da yaptığı bir konuşmasında:
“Türkiye hükümetinin tespit ettiği projeler dâhilinde, belirli zamanlar zarfında vatanın
bütün bölgeleri çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. Demiryolları memleketin tüfekten,
toptan daha mühim bir emniyet silâhıdır. Demiryollarını kullanacak olan Türk milleti,
kaynağındaki ilk sanatkârlığının, demirciliğin eserini tekrar göstermiş olmakla iftihar
edecektir. Demiryolları Türkmilletinin refah vemedeniyet yollarıdır” diyerek demiryolu konusunda-
ki düşüncelerini ifade etmiştir.
Cumhuriyet Hükümeti, Ankara’yı başkent seçtiğinde ilk iş olarak, Ankara’nın yeni hatlarla ülkenin
başlıca bölge ve şehirlerine bağlanması konusu ele alınmıştır. Ankara-Sivas, Samsun-Sivas hatları-
nın yapılması kararlaştırılmıştır.
Atatürk, demiryolu ile yaptığı yurt gezilerinde kullandığı 2 no.lu servis vagonu zamanla yetersiz ka-
lınca 1935 yılında, Almanya’dan LHV. Linke Hofman-Werke fabrikasından bir tren ısmarlanmıştır.
Yurt gezilerinde kullandığı tren, pencerelerin altına kadar lacivert üst kısmı beyaz olduğu için halk
arasında; “Beyaz Tren” diye adlandırılmıştır.
Gazi Karşıyaka İstasyonunda - 27 Ocak 1923
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...263
Powered by FlippingBook