Cumhuriyet ve Kazanımları - page 129

127
Cumhuriyet ve Kazanımları
CUMHURİYET VE SAĞLIK
2 Mayıs 1920 tarihinde, sağlık alanında batılılaşmak ve çağı yakalamak için “Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı” kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise bu kurum
daha da gelişmiştir. Cumhuriyet yönetimiyle başlatılan reformlarla yeni kurulan
devlet, her yönüyle ilerlemeye başlamıştır. Atatürk, genç Cumhuriyet’in sağlık politi-
kasını şöyle açıklamıştır:
“Milletimizin sıhhatini korumak ve takviye etmek, ölümü azaltmak, nüfusu çoğalt-
mak, bulaşıcı ve salgın hastalıkların tahribine karşı koymak ve bu suretle millet
fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli, sıhhatli vücutlar halinde yetişmesini temin
etmek.”
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında, savaşın ve
salgın hastalıkların daha yoğun olmasından dolayı, tedaviyi ön plana alan bir an-
layış getirilmiştir. Sıtmadan vereme pek çok bulaşıcı hastalıklamücadele edilmiştir.
Bunun için yapılan yasalar, bazı değişikliklere uğrasa da günümüze kadar ulaşmıştır.
Osmanlı zamanında açılan “Tıp Okulu” ise “Tıp Fakültesi”ne dönüştürülmüş ve “dis-
panserler, hastaneler, sanatoryumlar” açılmıştır.
İlk Türk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...263
Powered by FlippingBook