Cumhuriyet ve Kazanımları - page 124

122
Cumhuriyet ve Kazanımları
GAZİ ORMAN ÇİFTLİĞİ
Atatürk’ün ülkeye örnek çiftlikler armağan etmek istemesi üzerine, Ankara’da ba-
taklık ve sazlıklarla kaplı 52.000 dekarlık bir alan kamulaştırılmıştır. Atatürk’e hedi-
ye edilen bu çiftlikte gerçekleştirilen başarılı çalışmalar; fidan yetiştirme, bahçecilik,
bağcılık ve hayvancılık alanlarında çiftçilere örnek ve yol gösterici olmuştur. Çiftlik-
teki tarımve hayvancılık faaliyetleri doğrultusunda endüstriyel tesisler de kurulmuş-
tur. Atatürk’ün, Ankara’dabir çiftlik kurmaarzusunda, yeni başkent Ankara’nınhalkı
için bir doğa güzelliği ve sosyal yaşamalanı yaratma isteği de önemli yer tutmuştur.
İlk adı “Orman Çiftliği” olan arazi, 1937 yılında Atatürk tarafından Hazine’ye bağış-
lanmıştır. Çiftliğin yönetilmesi için 13 Ocak 1938 tarihinde yürürlüğe giren bir ka-
nunla “Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu” kurulmuş ve Orman Çiftliği; “Gazi Orman
Çiftliği” adını alarak çalışmasını sürdürmüştür.
Gazi Orman Çiftliği - 14 Temmuz 1929
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...263
Powered by FlippingBook