Cumhuriyet ve Kazanımları - page 121

119
Cumhuriyet ve Kazanımları
ATATÜRK’ÜN TARIMALANINDA
YAPTIĞI YENİLİKLER
Köylünün durumunu iyileştirmek için alınan ilk tedbir onu parasal yönden rahatlat-
mak olmuştur. Osmanlı maliyesinin en sağlam geliri, ürün üzerinden peşin olarak
alınan “Aşar” vergisi idi. Köylünün bu ağır vergiyi vermeye çoğu kez gücü yetmez,
ezilir, bunalırdı. Hatta bu yüzden bazen köylünün evini barkını bırakıp kaçtığı bile
olurdu. 1925 yılında, Cumhuriyet rejimi cesur bir karar alarak, Aşar vergisini kaldır-
mıştır. Bu vergiyi kaldıran devlet, çok önemli rakamlara varan gelir kalemlerinden
vazgeçmiştir. Ancak bu karar, uzun sürede olumlu sonuçlar getirmiştir. Köylü rahat-
layınca tarımsal üretimde artmış ve tahıl üretimi dört katına çıkmıştır.
Köylününmakine,tohumvebenzeriihtiyaçlarınıngiderilmesiiçin,ZiraatBankası’nın
imkânları arttırılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri kuran köylüler, bir araya gelerek
ürünlerini değerlendirme imkânı bulmuşlardır. Böylece ürettikleri mahsullerin ara-
cılar elinde ucuza ve değerinin altında satılması önlenmiştir.
Yine bu dönemde, Atatürk, kendi kurduğu çiftliklerde çeşitli yöntemleri denemiş ve
bu çiftlikler tarımsal kalkınmanın simgesi olmuştur.
Atatürk, sağlığında özellikle toprak reformunu gerçekleştirmek için çok uğraşmıştır.
Hatta 1929 tarihinde, bazı bölgelerde topraksız çiftçiye toprak dağıtılması hakkında
kanunlar çıkarılmıştır. Ancak başlatılan bu reformlar, hak ettiği gibi devam ettirile-
memiş ve geniş kapsamlı bir toprak reformu yapılamamıştır.
Söğütözü’nde - 17 Haziran 1932
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...263
Powered by FlippingBook