Cumhuriyet ve Kazanımları - page 117

115
Cumhuriyet ve Kazanımları
ANKARA’NIN CUMHURİYET ESERLERİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarlık anlayışına, gerek dönemin toplumsal ve siyasal gelişme-
leri, gerek kimlik arayışları; özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde gelişme-
ye başlayan milliyetçilik akımı etki etmiştir. Bunun sonucu ortaya çıkan mimarlık üslubuna;
“Birinci Ulusal Mimarlık Akımı” adı verilmiştir. Ancak bu dönemdemodernmimari üsluplara
uygun yapılar da inşa edilmiştir.
Dönemin mimarlıkla ilgili önemli gelişmelerinden birisi, 1926 yılında Sanayi-i Nefise
Mektebi’nin İstanbul’un Fındıklı semtinde yer alan Cemile Sultan Sarayı’na taşınması ve
“Güzel Sanatlar Akademisi” olarak eğitim vermeye başlamasıdır.
O döneme kadar Rönesans ve Osmanlı mimarisi alanlarında eğitim veren bu okulda, 1926
yılından itibaren modern mimari tarzında eğitim verilmeye başlanmıştır. Dönemin önemli
gelişmelerinden birisi de Türkiye’nin ilk kadın mimarı olan Leman Cevat Tomsu’nun 1934 yı-
lında Güzel Sanatlar Akademisi’ndenmezun olmasıdır.
“Birinci Ulusal Mimarlık Akımı”nın temsilcileri başta Mimar Kemalettin ve Vedat Tek olmak
üzere Arif Hikmet Koyunoğlu, Ali Talat Bey ve GiulioMongeri’dir.
Birinci Ulusal Mimarlık Akımı örnekleri arasındaMimar Kemalettin’in İstanbul’da inşa edilen
Kamer Hatun Camisi, Tayyare Apartmanları ve Ankara’daki Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryolları Merkez Binası verilebilir. Mimar Kemalettin Bey tarafından tasarlanan ve 1926 ile
1927 yıllarından inşa edilen II. Vakıf Apartmanı Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin diğer bir
eseri olup, günümüzde Devlet Tiyatroları’na hizmet vermektedir.
Vedat Tek’in tasarımları arasında ise İstanbul Sirkeci’de yer alan Büyük Postane ve Hay-
darpaşa Vapur İskelesi yer alır. Arif Hikmet Koyunoğlu’nun uygulanmış projeleri arasında
Ankara’da inşa edilen Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Etnografya Müzesi yer al-
maktadır.
Giulio Mongeri’nin Ankara’da inşa edilen Birinci Ulusal Mimarlık Akımı örnekleri arasında
Ulus’ta yer alan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Binası ile Osmanlı Bankası ve İş Bankası
binaları yer almaktadır.
Ayrıca Ali Talat Bey tarafından tasarlanmış olan Beşiktaş İskelesi ve Kuzguncuk İskelesi de
dönemin uygulamalarındandır.
Ankara Sergi Evi
Ankara Yenişehir
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...263
Powered by FlippingBook