Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 8

Değerli Konuklar,
Küreselleşme çağında yaşıyoruz. Bu çağ aynı zamanda bilgi toplumunun yükseldiği, uluslararası ilişkilerin arttığı,
evrensel kriterlerin esas alındığı bir çağdır. Geleneksel dünyanın kendi üstüne kapalı, salt kendinden beslenen ve
kendisiyle yetinen üniversite anlayışı artık geride kalmış görünmektedir. Üniversiteler içinde yer aldıkları toplumla
ve onları çevreleyen geniş dünyayla sembiyoz halinde bulunmaktadır. Bu aynı zamanda toplumsal yaşamın her
alanındaki değerler skalasında girişimciliğin, yeniliğin, innovasyonun yüceltildiği bir çağdır. Dolayısıyla yüksek öğ-
retim sisteminin üst düzeyde bilimsel ve teknolojik formasyonla donanmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini
kendinemisyon edindiği bir çağdır.
Nitekim uzmanların değerlendirmesine göre, insanlık tarihinde hiç bir dönemde ulusların refahı ve iyiliği yüksek
öğretim kurumlarının ve sistemlerinin kalitesine ve işleyişine bugünkü kadar bağlı olmamıştır. Bu noktada soru şu
olmalıdır: Nasıl bir üniversite çağın gereklerine cevap veriyor? International Observatory on Academic Ranking and
Excellence (IREG) tarafından tüm dünyada sayısı 17.000’i aşkın üniversite üzerinde yapılan değerlendirmeler gös-
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...29
Powered by FlippingBook