Açılış Konuşması - 2014/2015 - page 7

7
EGEÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖSYS sonucuna göre farklı puan türlerine göre öğrenci alan bi-
rimlerimiz arasında Tıp Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Bitki
Koruma, Psikoloji, İktisat, Mütercim Tercümanlık, Radyo-Televizyon Sinema,
Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği bölümlerimiz en yüksek puanla öğ-
renci alan birimlerimiz oldular.
Akademik personelimiz de yeni katılımlarla güçlendi. 2014 yılı boyunca 68 pro-
fesör, 99 doçent, 56 yardımcı doçent, toplam
223 atama ve yükseltme
yoluyla
ve ayrıca 1
64 Öğretim Elemanı
(uzman, öğretim görevlisi, asistan, okutman...)
katıldı akademik dünyamıza. Böylece
tüm öğretim elemanlarımızın toplam
sayısı 3265’e
ulaştı.
Öte yandan Ege Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
(ÖYP)
kapsamındaSosyal Bilimlerde87, FenBilimlerinde70veSağlıkbilimlerinde50
olmak üzere çeşitli üniversitelerdengelen 207 genç akademisyen lisans-üstü
eğitimgörmektedir. Bunlara ilaveten
35.Madde
kapsamında Sosyal, Fen ve
Sağlık Bilimleri alanlarındaki birimlerimize dağılmış 62 araştırma görevlisi
dahabulunmaktadır. Böylece EgeÜniversitesi kendi dışındaki yükseköğre-
tim kurumları için toplamda
269
araştırma görevlisine yüksek lisans veya
doktora eğitimi vermekte ve bunlara sürekli olarak yenileri eklenmekte-
dir. Bu veriler Ege Üniversitesinin ülkemiz üniversiteleri arasında akade-
mikbakımdan saygınbir yere sahipolduğununapaçıkbir göstergesidir.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...29
Powered by FlippingBook